2012. március 7., szerda

Nagyböjt második hete – szerda

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

Uralkodni a szolgálat által
2012. március 7. Nagyböjt második hete – szerda

P. Patrick Butler LC

Mt 20,17-28
Amikor Jézus fölment Jeruzsálembe, csak a tizenkét tanítványt vette maga mellé. Az úton azt mondta nekik: ,,Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát át fogják adni a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik őt, és átadják a pogányoknak, hogy kicsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítsék, de harmadnapon föltámad.'' Akkor Zebedeus fiainak az anyja odament hozzá a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Jézus megkérdezte: ,,Mit kívánsz?'' Az így válaszolt: ,,Rendeld el, hogy az én két fiam közül az egyik a jobbodon, a másik a balodon üljön országodban.'' Jézus ezt válaszolta: ,,Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én inni fogok?'' Azt felelték neki: ,,Tudunk!'' Ő erre azt mondta nekik: ,,A kelyhemből ugyan inni fogtok, de azt megadni, hogy a jobbomon vagy a balomon ki üljön, az nem az én dolgom. Az azoké, akiknek Atyám készítette.'' Amikor a többi tíz meghallotta ezt, nagyon megharagudott a két testvérre. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: ,,Tudjátok, hogy azok, akik a nemzetek fejedelmei, azok uralkodnak rajtuk, és akik nagyok, azok hatalmaskodnak felettük. Köztetek azonban ne így legyen, hanem aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a szolgátok, és aki első akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgálótok. Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.''

Bevezető ima: Uram, világosíts meg engem, hogy tanulhassak ma tőled. Az én útjaim nem a Te útjaid, ezért nagy szükségem van segítségedre és vezetésedre. Vezess engem azon az úton, amelyen Te jársz, azon az úton, amely a Te kereszten való teljes önátadásod felé visz.

Kérés: Növeld bennem Uram a vágyat, hogy átadjam neked életemet a szolgálat által! Add, hogy azokban a felebarátiamban szolgáljalak téged, akiket az utamba helyeztél!

1. Ismerősnek tűnik. Jézus másodszor is bejelentette küldetését, szenvedését és halálát, amely az emberiség megmentését szolgálta. Az első alkalommal három apostolt választott ki és vitt magával a Tábor hegyére, hogy megerősítse őket színeváltozása által, és hogy felkészítse őket a keresztútra. De ők nem tudták megérteni és elfogadni a Krisztus követésnek ezt a módját. Rögtön a szenvedés második bejelentése után a három apostol közül, kettőnek az édesanyja volt az, aki egy külön megtiszteltetést kért Jézustól fiai számára. Mennyivel vagyok én jobb Krisztus tanításának elfogadásában, mint ők? Még mindig jobban vágyom a kitüntetésekre, mint arra, hogy Krisztushoz hasonló legyek?

2. Inni az Úr kelyhéből. Bosco Szent János édesanyja elmondása szerint, amikor a fia a szentmisét bemutatta, minden nap átélte Krisztus szenvedését. Tulajdonképpen Krisztus minden tanítványának ki kellett innia a kelyhet, ami az Atya akarata volt a számára. Az Atya olyan szíveket akar, mint a Jakabé és Jánosé, akik részt vettek Jézus megváltói szenvedésében. Kérhetem Jézustól, hogy megadja nekem, amit szeretnék, de Ő biztosan arra fog engem vezetni, hogy hozzá hasonlóvá váljak.

3. Szolgálni és megmenteni. „Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok - mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim - a ti gondolataitoknál.” (Iz 55,8-9). Habár egyéni ambícióink abba az irányba mutatnak, hogy saját magunkat helyezzük a középpontba, mégis Krisztus arra kér bennünket, hogy természetfeletti módon gondolkodjunk; hagyjuk magunk mögött a világ útjait. Jézus volt az egyetlen, akinek lett volna joga arra, hogy uralmat és hatalmat gyakoroljon. E helyett a szolgálatot választotta, sőt életét adta, hogy megnyerje nekünk és sokak számára a Mennyek országát.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm türelmedet. Te soha nem adod fel, hogy megértesd velem akaratodat, mindig reméled, hogy szívembe zárom azt. Szükségem van kegyelmedre, hogy egy megfelelő értékrendet tudjak felállítani az életembe, és hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítsak szavaidnak – az örök Élet Igéinek – az életemben, mint a természetes hajlamaimnak és a világ csábításainak.

Elhatározás: Ma törekszem a tökéletességre: ahogyan Jézus tanította: szolgálni fogok másokat és áldozatot fogok vállalni másokért.

A pápa imaszándéka 2012. március hónapra:
A nők közreműködése: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez.
Az üldözött keresztények: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visznek.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom