2012. március 22., csütörtök

Nagyböjt negyedik hete – csütörtök


2012. március 22. - Csütörtök


  Egy  alkalommal  Jézus  ezeket  mondta  a  zsidóknak:  „Ha  én  tanúskodom
  önmagamról, a saját  tanúskodásom keveset  ér. Más  tanúskodik rólam,  (az
  Atya), és  én tudom,  hogy igaz  az  ő tanúsága,  amelyet rólam  tesz.  Ti
  (Keresztelő) Jánoshoz  fordultatok, és  ő  tanúságot tett  az  igazságról.
  Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom,  hogy
  üdvözüljetek. Égő  és világító  fény volt  János, de  ti csak  ideig-óráig
  akartatok az  ő  fényében  gyönyörködni.  Mellettem  nagyobb  bizonyítékok
  szólnak,  mint  János  tanúskodása:  az  én  tetteim,  amelyeket  az  Atya
  akaratából cselekedtem.  Azok bizonyítják,  hogy  az Atya  küldött  engem.
  Tehát maga az  Atya, aki  küldött engem,  ő tett  tanúságot mellettem.  Ti
  viszont sem szavát nem hallottátok, sem  arcát nem láttátok. De még  igéje
  sem marad bennetek, mert nem  hisztek abban, akit ő küldött.  Vizsgáljátok
  meg az írásokat, hiszen azt  tartjátok, hogy általuk nyertek örök  életet!
  Éppen az írások  tanúskodnak mellettem.  Ti mégsem  akartok hozzám  jönni,
  hogy elnyerjétek az (örök) életet.  Emberektől nem fogadok el  dicsőítést.
  Ismerlek titeket. Tudom, hogy  nincs meg bennetek  az Isten szeretete.  Én
  Atyám nevében jöttem,  de nem fogadtatok  el. Majd ha  más valaki a  saját
  nevében  jön,  azt  elfogadjátok.  Hogyan  hihetnétek  ti,  akik   egymást
  dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől  származik?
  Ne gondoljátok, hogy  én leszek a  ti vádlótok az  Atyánál. A ti  vádlótok
  Mózes lesz,  akiben pedig  reménykedtek. Ha  hinnétek Mózesnek,  nekem  is
  hinnétek, hiszen  ő rólam  írt. Ha  azonban az  ő írásainak  nem  hisztek,
  hogyan hinnétek az én tanításomnak?”
  Jn 5,31-47

  Elmélkedés:

  Jézus nyilvános  működésének kezdetén  az  első emberek  Keresztelő  János
  tanúskodására  kezdenek  el   hinni,  aki   az  Úr   megkeresztelkedésének
  jelenetére utalva azt mondta, hogy látta, amint a Lélek leszáll rá.  János
  határozottan mondja,  hogy  tanúskodik  róla,  hogy Ő  az  Isten  Fia.  Az
  evangéliumokból ismerjük  még többek  között Péter  apostol vallomását  és
  Szent Tamás hitvallását.  Ezek mind emberi  vallomások, ugyanúgy, mint  az
  egyháztörténelem sok-sok szentjének tanúságtétele. Az emberi  tanúskodások
  mellett azonban minket legfőképpen a mennyei Atya tanúsága erősít meg, aki
  feltámasztotta Jézust  a halálból,  valamint a  Szentlélek Jézusról  szóló
  tanúságtétele. Vajon tud-e Isten Lelke  bennem és általam tanúságot  tenni
  Krisztusról és az ő szeretetéről?
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Ó, Istenem, mikor  találom meg végre  nyugalmamat? Nagyon vágyódik  lelkem
  tehozzád! De erős leszek,  s türelmesen várom azt  az órát, melyen  isteni
  Megváltóm az örök üdvösségre hív. Addig  csak az lesz a gondom, hogy  neki
  tetszően éljek, s szent akaratát teljesítsem.

  ______________________________
__

  Aktuális:
  Kedves barátaim!
  Ezen  levelemmel  köszönetemet  szeretném  kifejezni  minden   e-vangélium
  olvasónak, akik segítenek a  templomfelújításban. Íme egy rövid  beszámoló
  az eddigi eredményekről és  természetesen mindenkit személyesen is  várok,
  akinek Zalalövő felé visz az útja. Érdemes egy tavaszi, nyári  kirándulást
  tervezni az Őrség vidékére.

  Az elmúlt 2 hét során  elkészült templomunk teljes belső festése.  Naponta
  10-12 ember végezte a  munkát. A jó  Isten vigyázott mindenkire,  baleset,
  még a legkisebb  sérülés sem  történt. Jó  volt látni,  hogy napról  napra
  átalakul a templom. S  ezzel egy időben talán  a gondolkodás is. Most  így
  vélekednek  az  emberek:  "Ráfért  már  a  templomra  a  felújítás."  "Nem
  gondoltam volna,  hogy  ilyen is  lehet  a  templom." Pedig  egy  éve  még
  mindenki csodálkozott, amikor  felvetettem a templomfelújítás  gondolatát:
  "Nem kell ezt felújítani, minden rendben van." A munka közben hallgattam a
  festők panaszkodását, hogy az ő falujukban is szükség volna hasonlóra,  de
  sajnos nincs gazdája a templomnak. A plébános a szomszéd településről  jár
  hozzájuk vasárnaponként misézni,  aztán autózik a  következő helyre. Ez  a
  gond ismerős,  egyre több  helyen  előfordul. De  szerintem elég,  ha  egy
  helybéli kézbe veszi az irányítást,  leveszi a plébános válláról a  terhet
  és mindjárt van  gazdája a templomnak.  Templomépítés 3. szabálya:  Legyen
  gazdája a munkának!
  Egy festőművész  házaspár, akik  plébániánk  egyik falujában  laknak,  már
  dolgoznak  a  keresztút  újjávarázsolásán.  Nehéz,  gipszből  öntött  régi
  stációképek ezek.  A  festés  előtt  én hordtam  fel  őket  egyesével  egy
  toronyszobába. Mire végeztem,  eszembe jutott, hogy  ők talán újra  tudnák
  festeni. Másnap lecipeltem  őket. Többek  között ez volt  az én  nagyböjti
  kereszthordozásom.  Templomépítés  4.  szabálya:  Mielőbb  bármit  bárhová
  felviszel, gondolkozz el azon, hogy másnap nem kell-e lehozni!
  Hétfőn és  kedden  az asztalosoké  a  terep  nálunk, akik  az  ajtókat,  a
  templomkaput építik be. Húsvétra  megpihenünk. Az ünnep elmúltával  készül
  majd sorban a keresztelőkút, a gyóntatószék, a Mária-oltár, a Jézus  Szíve
  oltár.
  Új      képeket       tettem       fel      a       honlapra.       Képek:
  http://zalalovo.plebania.hu/galeria/list/templomfelujitas_2012/pictures
  Köszönöm mindenki támogatását! A sok kicsi valóban sokra megy.
  Szeretettel: István atya
  A  templomfelújításra  szánt  adományokat  a  plébánia  számlájára   lehet
  eljuttatni a  következő lehetőségek  valamelyikén: Csekket  tudok  küldeni
  azoknak, akik postacímük megadásával ezt kérik a zalalovo@gmail.com  címre
  küldött e-mailben.
  Online adomány:
  http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas  Az  Adománynál  válasszuk  célként:
  Templom felújítása
  Utalás:   Számlatulajdonos    neve:   Zalalövői    Plébánia    Számlaszám:
  10402355-00026472-00000003 Megjegyzés: Templom felújítása
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom