2012. március 20., kedd

Nagyböjt negyedik hete – kedd

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu


Meg akarsz-e gyógyulni?
2012. március 20. Nagyböjt negyedik hete – kedd
P. Steven Reilly

Jn 5, 1-16
Ezek után volt a zsidók ünnepe, és Jézus fölment Jeruzsálembe. Van Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy fürdő, amelyet héberül Betezdának neveznek, és öt oszlopcsarnoka van. Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, bénák sokasága. Volt ott egy ember, aki már harmincnyolc esztendő óta beteg volt. Mikor Jézus meglátta őt, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta van így, megkérdezte tőle: ,,Akarsz-e meggyógyulni?'' A beteg azt felelte: ,,Uram, nincs emberem, aki, amikor felkavarodik a víz, bevigyen engem a tóba. Mire pedig én odaérek, más megy be előttem.'' Jézus azt mondta neki: ,,Kelj föl, vedd ágyadat, és járj!'' Az ember azonnal meggyógyult, fogta az ágyát és járni kezdett. Azon a napon pedig szombat volt. Ezért a zsidók azt mondták a meggyógyított embernek: ,,Szombat van, nem szabad az ágyadat vinned.'' Azt felelte nekik: ,,Aki meggyógyított engem, ő mondta nekem: „Vedd ágyadat, és járj.'''' Erre megkérdezték tőle: ,,Ki az az ember, aki neked azt mondta: ,,Vedd ágyadat és járj''?'' A meggyógyult azonban nem tudta, hogy ki volt az, mert Jézus eltávozott a helyszínen levő tömegből. Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: ,,Íme, meggyógyultál, többé már ne vétkezz, nehogy valami rosszabb történjék veled.'' Az ember elment, és megvitte a hírt a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók pedig üldözték Jézust azért, mert ezeket szombaton tette.

Bevezető ima: Atyám ez az elmélkedés a Te ajándékod. Segíts, hogy nyitott legyek Szentlelked sugallataira!

Kérés: Uram, vedd el tőlem a reményvesztettséget és adj igazi gyógyulást a lelkemnek!

1. Egy nyilvánvaló kérdés. Élt egy hit a zsidóknál, mely szerint a Betezda vize fölé leszáll egy angyal, hogy felkavarja a vizet, és gyógyerővel töltse azt meg. Az első, aki belelépett a vízbe, meggyógyult. A „betegek, vakok, sánták, bénák” izgatott sokasága bizonyítja a gyógyulás vágyának hevességét. „Akarsz-e meggyógyulni?” – ez felesleges kérdésnek tűnhet. Az Úr azonban semmit sem tesz ok nélkül. A kérdés a gyógyulásra vonatkozik, majd továbbmegy ennél. Ahogyan Jézus a beteg emberre néz, belelát a szívébe. A kérdés nekünk is szólhat: mi akarunk-e meggyógyulni, akarunk-e teljesen egészségesek lenni, birtokolni a gyógyulásnak azt a teljességét, amelyet Krisztus nyújt? Akarjuk-e, a léleknek azt a gyógyulását, amely a bűntől való megszabadulást jelenti és akarunk-e igazán mély kapcsolatot az Istennel?

2. ,,Nincs emberem.” A beteg ember nem egy egyszerű igennel felel, hanem a válaszában benne van harmincnyolc év terhe és reményvesztettsége. Egyedül van. Család, barátok nélkül; senki sem törődik vele annyira, hogy levinné őt a fürdőbe. Jézus pontosan akkor jön hozzánk, amikor már kifogytunk emberi megoldásainkból. Add, Uram, hogy soha ne adjuk fel a reményt! Az Úr azt várja tőlünk, hogy bízzunk benne és ne szegődjünk a keserű reménytelenség társául.

3. Azonos kegyelmek, különböző gyümölcsök. Érdekes összehasonlítani ezt a történetet azzal a csodával, amelyet Jézus négy fejezettel később tesz. Mindkettő olyan emberről szól, aki régóta szenvedett. A János evangélium ötödik fejezetében egy harmincnyolc éve beteg emberről, míg a kilencedik fejezetben egy vakon született emberről van szó. Mindkét csoda Jeruzsálemben történt, víz közelében és szombaton. Mindkét ember szembekerült a farizeusokkal, és mindketten találkoztak utána Jézussal. Eddig a pontig minden nagyon hasonló. A végkifejlet azonban nem is lehetett volna különbözőbb. Az ötödik fejezetben a meggyógyított ember visszamegy a farizeusokhoz és elmondja nekik: Jézus az az ember, akit ők keresnek, így kezdődik meg Jézus üldöztetése. A kilencedik fejezet embere miután kitaszították őt a farizeusok, leborul Jézus elé és imádja Őt. Hasonló kegyelmek után különböző gyümölcsök. Miért ez a különbség? Miért nem zárul mindkét gyógyulás történet „minden jó, ha vége jó”-val? Melyik végszót szeretnénk mi, a mi kegyelmi életünkben?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, felteszem magamnak a kérdést: valóban meg akarok-e gyógyulni? Akarom-e a gyógyulást, amely tőled származik? Segíts, édes Uram, hogy soha ne adjam fel, hogy kitartsak melletted.

Elhatározás: Ma meglátogatok valakit, akiről tudom, hogy beteg vagy küldök neki egy bíztató üzenetet, hogy megtudja, nincs egyedül a szenvedésében és a küzdelmeiben.


Erdő Péter bíboros atya 2012. márciusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítségével az új evangelizáció eljuttassa Krisztus örömhírét minden emberhez

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom