2012. március 20., kedd

Nagyböjt negyedik hete – kedd

2012. március 20. - Kedd


  A húsvéti  ünnepekre Jézus  fölment  Jeruzsálembe. Volt  Jeruzsálemben  az
  úgynevezett  Juh-kapu  mellett  egy  fürdő,  amelyet  héberül  Beteszdának
  neveztek. Öt oszlopcsarnoka  volt, ahol  nagyon sok  beteg feküdt:  vakok,
  sánták és  bénák. Volt  ott egy  harmincnyolc éve  beteg ember  is.  Jézus
  látta,  ahogy   ott  feküdt,   és  megtudta,   hogy  már   régóta   beteg.
  Megszólította: „Akarsz-e meggyógyulni?” A beteg azt felelte: „Uram!  Nincs
  emberem, aki  levinne  a fürdőbe,  amikor  mozgásba  jön a  víz.  Mire  én
  odaérek, már más lép be előttem.”  Jézus erre azt mondta neki: „Kelj  föl,
  vedd ágyadat, és járj!” Az  ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát,  és
  járni kezdett.  Aznap  éppen szombat  volt.  A zsidók  ezért  rászóltak  a
  meggyógyított emberre:  „Szombat van;  nem szabad  az ágyadat  vinned.”  Ő
  azonban így válaszolt  nekik: „Aki meggyógyított,  azt mondta nekem:  Vedd
  ágyadat, és járj!” Megkérdezték tőle: „Kicsoda az az ember, aki azt mondta
  neked, hogy vedd ágyadat, és járj?” A meggyógyult ember azonban nem tudta,
  hogy ki volt az. Jézus ugyanis  továbbment, amikor tömeg verődött össze  a
  helyszínen.  Később  Jézus  a   templomban  találkozott  a   meggyógyított
  emberrel, és  ezt  mondta  neki:  „Látod,  most  meggyógyultál.  Többé  ne
  vétkezzél, hogy  valami  nagyobb bajod  ne  essék!” Az  ember  elment,  és
  elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A  zsidók
  üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte.
  Jn 5,1-16

  Elmélkedés:

  Nincs emberem  – mondja  Jézusnak  a béna.  Az  „irgalom házában”,  (ez  a
  jelentése a Beteszda szónak) nincs ember,  aki irgalmas lenne hozzá. És  a
  nyomorék  ember  szavaiban  érezzük   az  elkeseredettséget,  mert   immár
  évtizedek óta senki  sincs segítségére. Láthatott  már itt  gyógyulásokat,
  amelyek másokkal történtek.  Ő mindennap itt  van és vár.  Miért nem  adja
  fel, mire vár? A  csodára, hogy valaki  segítsen rajta. Jézus  megtehetné,
  hogy éppen  akkor mozgásba  hozza a  vizet és  levihetné a  beteget, de  Ő
  másként tesz csodát: mozgásba  hozza a beteg  szívét, felindítja benne  az
  igazi gyógyulás vágyát, lelkét mozdítja meg a bűntelen élet felé.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Uram, Jézus! Földi életed  során mindig tudtad,  merre visznek lépteid,  s
  hová  vezet   az  út,   amelyen  elindultál.   Szavaiddal,   tanításoddal,
  igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az  Istenhez
  vezető utat. A te  életutad végső soron mindig  felfelé vitt, Atyád  felé,
  aki örökre magához  ölelt a  Golgota magaslatán  álló kereszten.  Jézusom,
  társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon keresztül az életre vezet!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom