2012. március 23., péntek

Nagyböjt negyedik hete – péntek

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu


Nem magamtól jöttem

2012. március 23. - Nagyböjt negyedik hete – péntek

P. Steven Reilly

Jn 7, 1-2; 10, 25-30
Ezek után Jézus átment Galileába. Nem akart ugyanis Júdeába menni, mert a zsidók halálra keresték. Közel volt a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Amikor azonban testvérei felmentek az ünnepre, ő is felment, de nem nyilvánosan, hanem mintegy titokban. A jeruzsálemiek közül egyesek azt mondták: ,,Nem ő az, akit halálra keresnek? Íme, nyilvánosan beszél, és semmit sem mondanak neki. Talán a főemberek valóban fölismerték, hogy ő a Krisztus? Róla azonban tudjuk, hogy honnan való, a Krisztust pedig, amikor eljön, senki sem tudja, honnan van.'' Akkor Jézus, aki a templomban tanított, így kiáltott fel: ,,Ismertek engem is, és azt is tudjátok, hogy honnan való vagyok. Márpedig én nem magamtól jöttem, hanem az küldött engem, aki Igaz, akit ti nem ismertek. Én ismerem őt, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.'' Ekkor szerették volna elfogni, de senki sem emelte rá kezét, mert még nem jött el az ő órája.

Bevezető imádság: Atyám, kérlek, küldd el Megszentelő Lelkedet, hogy megvilágosítsa értelmemet, betöltse szívemet és erősítse akaratomat.

Kérés: Uram, segíts, hogy kitartsak a nehézségek ellenére is!

1. Akit halálra keresnek. Jézus a három éves nyilvános működése alatt mérhetetlen ellenállással találkozott. Míg tanítása sok szívet megdobogtatott, csodái sok testet és lelket gyógyítottak meg, ezek egyike sem volt elég a legmegátalkodottabb kritikusainak meggyőzésére. Azonban trükkjeik és ügyeskedéseik nem tudták megállítani az Urat. Ő mindig az Atya akaratát kereste, semmi nem háborgatta lelkét, sőt mindig a békesség töltötte el. Ezt a békét minden keresztény birtokolhatja, aki Krisztussal akarja végigjárni az utat, és nem nézi azt, hogy mi ennek az ára. Egy fényképen, amely a mexikói keresztényüldözés korszakából (Cristero háború) való, egy fal előtt egy pap – Francisco Vera atya – áll, néhány lépésnyire tőle pedig egy rögtönzött kivégzőosztag, feléje tartott puskacsővel. Miseruha van rajta, béke sugárzik arcáról, összekulcsolt kézzel áll, felkészülten életének utolsó „szentmiséjére”. Ebben az esetben, mint egy „másik Krisztus” volt ő a szentmisén felajánlott áldozat.

2. Mi tudjuk, hogy Ő honnan való. A katolikusokkal szemben támasztott ellenkezés lehet véres, mint Vera atya esetében. De szembe találhatjuk magunkat az egyre növekvő szekularizációval is, amely tulajdonképpen a kereszténység alaptörténetének hangoskodó mellőzése. Denverben történt, hogy egy hölgy belépett egy ékszerboltba és egy keresztet kért. Az eladó megkérdezte tőle, hogy egy sima keresztet szeretne-e vagy egy olyat, amin egy kis ember is van? Óriási a kísértés, hogy elszakítsuk magunkat a vallásos kifejezésektől, hiszen ezek ma már inkább csak megszokások, mintsem egészséges kihívások a jelen uralkodó kultúrája számára. Azonban ahogyan a társadalom egyre jobban eltávolodik a kereszténységtől, annál inkább sürgetővé válik, hogy megismertessük másokkal hitünket. Ne hagyjuk egyedül az Urat! Ő soha nem mulasztotta el hirdetni az Örömhírt.

3. Én nem magamtól jöttem. Ahhoz, hogy véghez tudjuk vinni ezt a feladatot, életbevágóan fontos, hogy fogékonyak legyünk a misszióra. A misszió szó a latin „mission”-ból ered, amely azt jelenti „küldeni”. Jézus előtt tiszta és világos volt, hogy mi a küldetése, hiszen tudta, hogy Őt az Atya küldte. Ezért azt várja követőitől, hogy ők is tisztába legyenek a missziós küldetésükkel: küldöttek, követek vagyunk. A mi üzenetünk nem saját magunkról szól. Ha felhagyunk a saját magunkra való összpontosítással, és arra figyelünk, akire figyelnünk kell: Krisztusra, minden akadály ellenére lesz elég erőnk ahhoz, hogy továbbmenjünk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, Te soha nem adtad fel és mindvégig Atyád megdicsőítésén munkálkodtál. Segíts észrevennem, hogy téged nem a személyes sikereim érdekelnek, hanem csak a hűségem érdekel.

Elhatározás: Egy jócselekedetet teszek valakivel, aki megbántott engem.


A pápa imaszándéka 2012. március hónapra:
A nők közreműködése: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez.
Az üldözött keresztények: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visznek.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom