2012. március 23., péntek

Nagyböjt negyedik hete – péntek

2012. március 23. - Péntek


  A  csodálatos  kenyérszaporítást  követő   viták  után  Jézus   Galileában
  működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére  törtek.
  Közeledett a  zsidók  Sátoros-ünnepe. Miután  rokonai  elzarándokoltak  az
  ünnepre, Jézus is fölment utánuk  Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan,  hanem
  titokban. Amikor  a templomban  tanítani  kezdett, a  jeruzsálemiek  közül
  néhányan  ezt  kérdezték:  „Nemde  ő  az,  akit  halálra  keresnek:   íme,
  nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők
  is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk, honnan való. A  Messiásról
  pedig, ha majd  eljön, senki sem  tudja, honnan való.”  Erre Jézus, aki  a
  templomban tanított, emelt hangon odaszólt: „Ti ismertek engem, és azt  is
  tudjátok, honnan vagyok. Én nem  magamtól jöttem. Az Igaz (Isten)  küldött
  engem, akit ti nem  ismertek. Én viszont ismerem,  mert tőle vagyok, és  ő
  küldött engem.” Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá
  kezet, mert még nem jött el az ő órája.
  Jn 7,1-2.10.25-30

  Elmélkedés:

  Néhányan azt gondolják, hogy jól  ismerik Jézust, pedig talán csak  annyit
  tudnak róla, hogy hol született, melyik városban nevelkedett fel,  esetleg
  van még valamilyen információjuk családjáról. Jézus pedig megérteti velük,
  hogy hiába  ismerik  földi  származását, tulajdonképpen  nem  tudnak  róla
  semmit. Hiszen nem  ismerik az  Atyát, akinek  a küldötte  és nem  ismerik
  küldetésének, evilági jelenlétének célját.  Vajon mi ismerjük Jézust?  Mit
  tudunk róla? Hittan ismereteink segítségével a keresztrejtvénybe  helyesen
  be tudjuk írni születésének helyét, pontokat is szerezhetünk a vetélkedőn,
  ha  ismerünk  néhány  csodát  az  életéből,  vagy  tudjuk  idézni  egy-egy
  mondását. De elég ez? Jézus a  vele való személyes kapcsolatban tárja  fel
  előttem igazi arcát és ismerhetem meg őt.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Krisztusunk, aki  elfogadod a  keresztet az  emberek kezéből,  hogy  Isten
  embereket üdvözítő  szeretetének jelévé  tedd, add  meg nekünk  és  korunk
  minden emberének,  hogy higgyünk  e határtalan  szeretetben, s  átadván  a
  kereszt jelét az új évezrednek, a megváltás hiteles tanúi lehessünk.
  Boldog II. János Pál pápa

  ______________________________
__

  Aktuális:
  Kedves barátaim!
  Köszönöm az  okostelefon témában  küldött ötletek  és infók  sokaságát.  A
  gyors felmérés  eredménye: rendkívül  kevés a  magyar vallásos  alkalmazás
  (ezt eddig is tudtam), de óriási rá az igény. Az idegen nyelveket  ismerők
  megtalálják maguknak a hasznosakat. Egyházunk lemaradásban van és  mielőbb
  lépnünk kell, mert  az előrejelzések  szerint 2  év múlva  már csak  ilyen
  készülékek lesznek forgalomban. Köszönöm a bizalmat, hogy tőlem  várjátok,
  hogy készítsünk  magyar  app-okat.  Az okosmobil  konferencián  egész  nap
  tanulni fogok, s talán okosabb leszek, hogy mit tegyünk. Aki most még  nem
  tudja, hogy miről van szó, ne aggódjon, hamarosan érteni fog mindent, mert
  fejlődik a világ. A témára még visszatérünk.
  Köszönöm! István atya
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom