2012. március 21., szerda

Nagyböjt negyedik hete – szerda

2012. március 21. - Szerda


  Egy alkalommal  Jézus ezt  mondta a  zsidóknak: „Az  én Atyám  szüntelenül
  munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is.” E szavak hallatára a zsidók  még
  inkább az életére törtek,  mert nemcsak a  szombati nyugalmat szegte  meg,
  hanem Istent Atyjának mondta, és így egyenlővé tette magát Istennel. Jézus
  azonban tovább hirdette: „Bizony, bizony, mondom nektek: a Fiú semmit  sem
  tehet önmagától. Csak  azt teheti, amit  az Atyánál lát.  Amit ugyanis  az
  Atya cselekszik,  azt cselekszi  a Fiú  is.  Az Atya  szereti a  Fiút,  és
  mindent megmutat neki, amit cselekszik. Sőt még nagyobb dolgokat is  mutat
  majd neki, hogy  csodálkozzatok rajta.  Amint ugyanis  az Atya  halottakat
  támaszt föl és kelt életre, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar.
  Az Atya nem ítél meg senkit sem, hanem az ítéletet egészen a Fiúra  bízta,
  hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tiszteli. Aki a  Fiút
  nem tiszteli, az  nem tiszteli az  Atyát sem, aki  a Fiút küldte.  Bizony,
  bizony, mondom nektek: aki hallgat az  én tanításomra, és hisz abban,  aki
  engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert  már
  átment a halálból az életre. Bizony, bizony, mondom nektek: eljön az óra –
  sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát.
  Meghallják, és  életre  támadnak.  Amint  ugyanis  az  Atyának  élete  van
  önmagában, a  Fiúnak is  megadta, hogy  élete legyen  önmagában. A  Fiúnak
  hatalmat adott arra  is, hogy  ítéletet tartson,  mert ő  az Emberfia.  Ne
  csodálkozzatok ezen! Eljön az óra,  amikor a halottak meghallják az  Isten
  Fiának szavát, és előjönnek  sírjukból. Akik jót cselekedtek,  feltámadnak
  az életre; akik  rosszat tettek, feltámadnak  a kárhozatra. Én  önmagamtól
  semmit sem tehetek. Amint (Atyámtól) hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem
  igazságos, mert nem a  magam akaratát keresem,  hanem annak akaratát,  aki
  küldött engem.”
  Jn 5,17-30

  Elmélkedés:

  A döntést, hogy  az örök  életre vagy  a kárhozatra  akarok-e kerülni,  én
  magam hozom  meg  életem tetteivel.  Tehát  nem  arról van  szó,  hogy  az
  ítéletkor hallom majd  először Isten szavát  és tudatja velem  törvényeit.
  Már most hallom  Isten Fiának szavát,  és rajtam áll,  hogy elfogadom  azt
  vagy nem. Én döntök arról, hogy Krisztus tanítása szerint akarok-e élni az
  örök boldogság  felé  haladva,  vagy inkább  a  kárhozat  boldogtalanságát
  választom. Az evangélium arra szólít  fel, hogy Jézus munkálkodjon  bennem
  és ne tegyek semmit nélküle. Az Ő akarata szerinti élet a boldogság.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Urunk,  Jézus   Krisztus,  aki   a   kereszt  súlya   alatt   megalázkodva
  kinyilatkoztattad a világnak megváltásod árát,  add meg minden embernek  a
  hit világosságát,  hogy  fölismerve  Benned Isten  és  az  ember  Szenvedő
  Szolgáját, legyen  bátorságuk  követni Téged  ugyanezen  az úton,  mely  a
  kereszten és a kiüresedésen át a vég nélküli életbe vezet.
  Boldog II. János Pál pápa

  ______________________________
__

  Aktuális:
  Kedves e-vangélium olvasók!
  Meghívtak az  idei okostelefon  konferenciára előadást  tartani, hogy  mit
  akar az egyház e  területen. A meghívást  annak köszönhetem, hogy  egyházi
  személyként  elsőként  kezdtem  Magyarországon  okostelefon   alkalmazások
  (evangelium365, Advent  2011)  fejlesztésébe.  Papként  igazi  kakukktojás
  leszek. Azt  persze tudom,  hogy  miről fogok  beszélni,  de még  egy  kis
  segítség kellene azoktól, akik okostelefont (iPhone, androidos  készülékek
  vagy   hasonlók)   használnak.   Kérem,   írjátok   meg   nekem    röviden
  (zalalovo@gmail.com),  hogy   használtok-e  vallásos   alkalmazásokat   és
  melyeket? Milyeneket használnátok szívesen, mint vallásos tartalmúakat? El
  lehet engedni  a  fantáziát,  pl. az  okostelefon  térképen  megmutatja  a
  legközelebbi templomokat és azok miserendjét.
  Köszönöm, ha szántok erre pár percet!
  Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom