2012. március 24., szombat

Nagyböjt negyedik hete – szombat

2012. március 24. - Szombat


  Amikor Jézus a Jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a  nép
  közül egyesek  felkiáltottak:  „Ez  valóban  a  Próféta.”  Mások  meg  azt
  mondták: „Ez a Messiás.” Voltak  azonban olyanok, akik megkérdezték:  „Hát
  Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid
  városából, Betlehemből kell jönnie a  Messiásnak?” Erre szakadás támadt  a
  nép között.  Néhányan el  akarták őt  fogni, de  senki sem  mert rá  kezet
  emelni. A  szolgák  (akiket Jézusért  küldtek),  nélküle tértek  vissza  a
  főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok  felelősségre vonták őket: „Miért  nem
  hoztátok őt ide?” A  szolgák mentegetőztek: „Ember  így még nem  beszélt!”
  Erre a farizeusok rájuk  förmedtek: „Csak nem  vezetett titeket is  félre?
  Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok  közül?
  Csak ez az átkozott népség, amely  semmit sem ért a törvényhez.” Ekkor  az
  egyik tanácstag,  Nikodémus, aki  egy alkalommal  éjnek idején  fölkereste
  Jézust, így szólt: „A  mi törvényünk nem  ítélkezik senki felett  anélkül,
  hogy ki ne  hallgatta volna, és  meg nem állapította  volna, mi  (rosszat)
  cselekedett.” A többiek azonban neki támadtak: „Talán te is galileai vagy?
  Kutass csak utána,  és rájössz,  hogy Galileából  nem származik  próféta!”
  Ezután mindegyikük hazatért.
  Jn 7,40-53

  Elmélkedés:

  Ember így  még  nem  beszélt!  – mondják  a  farizeusoknak  visszatérve  a
  szolgák,  akiket  azért  küldtek,   hogy  elfogják  Jézust.  Könnyen   azt
  gondolhatnánk ebből, hogy Jézus csak a szavak embere, aki szép beszédeivel
  lenyűgözi  hallgatóit.  Kétségtelen,  hogy  jól,  néha  keményen,   máskor
  irgalommal és  jóságosan beszél.  Vannak,  akik elfogadják  tanítását,  de
  olyanokról  is  olvashatunk  az  evangéliumokban,  akik  elutasítják  azt.
  Szavainak ereje és hatása  azonban nem azok  szépségében, hanem a  tanítás
  igazságában rejlik.  Sőt,  szavai  és  cselekedetei  nem  választhatók  el
  egymástól,  mert  egységet  alkotnak.  A  szó  és  a  tett  egysége  Isten
  Országának megvalósulásáról, a jelenlévő üdvösségről tanúskodik.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Uram, Jézus, beismerem, hogy oly  sokszor ítélkezem mások felett.  Bosszút
  akarva olykor  szinte  köveket  ragadnék,  hogy  a  bűnös  elnyerje  méltó
  büntetését. Az irgalmasság hangját sokszor elnyomja szívemben a kegyetlen,
  szívtelen ítélkezés. Jézusom, te egészen  másként tekintesz a bűnösre.  Te
  feltétel nélkül  bocsátasz  meg  mindenkinek, nekem  is.  Ezt  a  feltétel
  nélküli megbocsátást szeretném megtanulni Tőled, s gyakorolni embertársaim
  felé.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom