2012. március 29., csütörtök

Nagyböjt ötödik hete – csütörtök

2012. március 29. - Csütörtök


  Egy alkalommal  Jézus így  beszélt a  zsidókhoz: „Bizony,  bizony,  mondom
  nektek: Aki  tanításomat megtartja,  nem  hal meg  örökre.” A  zsidók  azt
  felelték: „Most  már  tudjuk,  hogy  valóban  ördögtől  megszállott  vagy.
  Ábrahám meghalt,  és a  próféták is  meghaltak. Te  meg azt  mondod:  „Aki
  tanításomat megtartja, nem  hal meg  örökre”. Nagyobb  vagy talán  Ábrahám
  atyánknál, aki meghalt?  A próféták  is meghaltak.  Mivé teszed  magadat?”
  Jézus így válaszolt: „Ha önmagamat dicsőíteném, az semmit nem érne. Az  én
  Atyám az,  aki megdicsőít  engem.  Ti Isteneteknek  mondjátok őt,  de  nem
  ismeritek. Én ismerem őt, és ha  azt mondanám, hogy nem ismerem,  hozzátok
  hasonló, hazug lennék. De  én ismerem az Atyát,  és megteszem, amit  mond.
  Ősatyátok, Ábrahám ujjongott, hogy megláthatja eljövetelem napját.  Látta,
  és örvendezett.”  A zsidók  erre  felháborodtak: „Még  ötvenesztendős  sem
  vagy, és láttad Ábrahámot?” Jézus  így válaszolt: „Bizony, bizony,  mondom
  nektek: Mielőtt  Ábrahám lett  volna, én  vagyok.” A  zsidók erre  köveket
  ragadtak, hogy  megkövezzék.  Jézus azonban  eltűnt  előlük, és  kiment  a
  templomból.
  Jn 8,51-59

  Elmélkedés:

  Az én Atyám az, aki megdicsőít  engem – mondja Jézus a mai  evangéliumban.
  De  vajon  az   én  életem  megdicsőíti-e   Jézust?  Vallásos  életem   és
  elkötelezettségem legfőbb célja az üdvösség. Azért imádkozom, azért  bánom
  meg és ismerem be bűneinket  a szentgyónásban, hogy az üdvösségre  jussak.
  Az üdvösség, az örök élet kenyerét veszem magamhoz, amikor szentáldozáshoz
  járulok. Emellett hitből fakadó  cselekedeteim szintén az Atyát  dicsőítik
  meg. Minden  jócselekedetem,  amit  a  szegényeknek,  a  rászorulónak,  az
  elesetteknek teszek,  Isten dicsőségéről  tanúskodik. Ez  valóban  lelkünk
  üdvösségünkre szolgál.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Urunk, tégy méltóvá minket, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat  az
  embertársainkat, akik szegénységben élnek és  halnak meg. Add meg nekik  a
  mai napon  a  mi kezünk  által  mindennapi  kenyerüket, és  a  mi  megértő
  szeretetünk által adj nekik békét és örömet.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom