2012. március 27., kedd

Nagyböjt ötödik hete - kedd

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

A szeretett személy megörvendeztetése
2012. március 27. Nagyböjt ötödik hete - kedd 

P. James Larson

Jn 8,21-30
A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: "Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek." A zsidók erre tanakodni kezdtek: "Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek"? Jézus így folytatta: "Ti innen alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben." Erre megkérdezték: "De hát ki vagy te?" Jézus azt válaszolta: "Kezdettől fogva az vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött, igazmondó; én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam." De azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik. Végül Jézus azt mondta nekik: "Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja." E szavak után sokan hittek Jézusban.

Bevezető ima: Mindenható Atyám, azzal hogy teljesítem szent akaratodat, növekszik az Egyház és egyre hűségesebben szolgál. Add, hogy minden pillanatban akaratod kövessem; segíts, hogy hűséges szolgálatom által építhessem az Egyházat.

Kérés: Uram, segíts, hogy gondolataimmal, szavaimmal és cselekedeteimmel örömet szerezzek Neked!

1. ”Én meg felülről való vagyok.” A Hiszekegyben megvalljuk, hogy Jézus Krisztus „Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből”. Ez az igazság elénk rajzolja a Megváltót. Anélkül jött a világba, hogy abból való lenne. Tanítása többet ér legmagasabb és legnemesebb törekvéseinknél. Az Ő útja, az életstílusa, ellenkezik a világ gyermekeinek útjával és életstílusával, és mindig ellenállásba ütközik.

2. „Azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam.” Ha valakit igazán szeretünk, az igazat mondjuk neki minden esetben. Akkor is, ha az igazság kellemetlen, fájdalmas vagy nehézséget támaszt. Isten Fia szeret minket az örökkévalóságtól fogva. Szeretete készteti Jézust arra, hogy az igazat mondja az Atyáról; ez a határtalan kegyelem és szeretet üzenete. Szeretete készteti Őt arra, hogy az igazat mondja a kapcsolatunkról a megbocsátó Atyával: hogyan kell megtöltenünk hálával, szerető engedelmességgel, és hogyan kell megtisztítanunk mindentől, ami tönkretehetné e kapcsolatot. A fentiek miatt és azért, hogy Jézushoz tartozzak, ki kell nyitnom szívemet és elmémet az Ő igazsága számára, különösen azokon a területeken, ahol változást és megtérést kér tőlem.

3. „Mindig azt teszem, ami a tetszésére van.” A szeretet megváltoztatja belsőnket és vágyainkat. Ha szeretünk valakit, mindig örömet okoznánk neki. Jézus szereti az Atyát, ezért teszi mindig azt ami tetszésére van, annak ellenére is, hogy az Atya akaratára szenvedést, visszautasítást és a halált is vállalnia kell. Vállalja ezt az agóniát, hogy meghozza nekünk a feltámadás és az örökéletet. Ha szeretem Jézust, kívánom, hogy azt tegyem, ami örömére van. Mi az, ami örömet okoz neki? Hitem, reményem és szeretetem, engedelmességem és alázatom. Ugyanígy azzal is tetszésére lehetek, ha önzetlenül szolgálom Őt azokon keresztül, akik anyagilag, erkölcsileg vagy lelkileg szükséget szenvednek, támogatásomra és figyelmemre szorulnak.

Beszélgetés Krisztussal:
Szeretni fogom embertársaimat Uram.
A kicsinyeket azzal, hogy leereszkedem hozzájuk,
A tisztaszívűekhez azzal, hogy olyanná válok, mint ők,
A mezíteleneket, azzal hogy felruházom őket,
A betegeket, azzal hogy vigasztalom őket,
A bebörtönözötteket, azzal hogy meglátogatom őket.  
Testvéreimet, minden népből, nyelvből és fajból
Édes és kedves illattal hintem,
Mert a kedvesség, amely szeretetből táplálkozik
Erősebb lánc mindennél.  

Elhatározás: Ma küzdeni fogok azért, hogy megörvendeztessem Krisztust gondolataimmal, szavaimmal tetteimmel.

A pápa imaszándéka 2012. március hónapra:
A nők közreműködése: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez.
Az üldözött keresztények: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visznek.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom