2012. március 27., kedd

Nagyböjt ötödik hete - kedd


2012. március 27. – Kedd


  A  Sátoros-ünnep  alkalmával  Jézus  így  beszélt  a  farizeusokhoz:   „Én
  elmegyek, és  ti  hiába kerestek,  mert  meghaltok bűneitekben.  Ahova  én
  megyek, oda ti nem jöhettek.” A  zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak  nem
  akarja megölni  magát,  hogy ezt  mondja:  Ahová  én megyek,  oda  ti  nem
  jöhettek”? Jézus így  folytatta: „Ti  innen alulról  vagytok, én  felülről
  vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért
  mondtam nektek, hogy  meghaltok bűneitekben, mert  nem hiszitek el  rólam,
  hogy ki vagyok:  ezért kell meghalnotok  bűneitekben.” Erre  megkérdezték:
  „De hát ki  vagy te?” Jézus  azt válaszolta: „Kezdettől  fogva az  vagyok,
  amit mondok is nektek.  Sokat kellene még  beszélnem rólatok, és  ítéletet
  mondanom felettetek,  mert  aki engem  küldött,  igazmondó; én  pedig  azt
  hirdetem a világnak, amit tőle hallottam.” De azok nem értették meg,  hogy
  az  Atyáról  beszél  nekik.  Végül  Jézus  azt  mondta  nekik:  „Ha   majd
  felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok,
  és hogy semmit nem  teszek önmagamtól, hanem  azt hirdetem, amit  Atyámtól
  tanultam. Aki küldött engem,  az velem van, és  nem hagy magamra, mert  én
  mindig azt cselekszem, amiben  ő tetszését találja.”  E szavak után  sokan
  hittek Jézusban.
  Jn 8,21-30

  Elmélkedés:

  Jézus arról beszél  a mai evangélium  szerint, hogy nem  ebből a  világból
  való. Mindent az Atya megbízásából tesz, és akkor is Őneki engedelmeskedik
  majd, amikor a kereszten feláldozza életét. Mindenki, aki körülötte áll  –
  farizeusok is és a nép is – ugyanazt hallja. A hallgatóság reakciója ennek
  ellenére kétféle. Az egyik csoportról  azt írja az evangélista, hogy  „nem
  értették meg szavait”, a másik oldalon viszont azok vannak, akik „e szavak
  után hittek Jézusban”. Vajon  mi okozza ezt a  különbséget? Mitől van  az,
  hogy egyesek elfogadják Jézus személyét, tanítását és követésére indulnak,
  de mások visszautasítják őt,  és nem kívánnak vele  élni? A különbség  oka
  pontosan az, amit Jézus az evangéliumi szakasz elején említ. A  farizeusok
  földiesen, evilági módon gondolkodnak. Nem arra törekszenek, hogy megérték
  az Isten akaratát, hanem a  maguk szándékait akarják ráerőltetni  Istenre,
  felcserélve ezzel a szerepeket.  Helytelenül értelmezett emberi  szabadság
  az, ha valaki Istentől akarja függetleníteni magát. Aki mindig csak  saját
  érdekeinek megvalósítására törekszik, sosem  fogja megérteni és  elfogadni
  Isten akaratát.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Uram, Jézus,  hittel  vallom,  hogy  te valóban  Isten  vagy,  aki  isteni
  hatalmadat oly sokszor  kinyilvánítottad az embereknek.  Taníts meg  engem
  arra,  hogy  mindig  őszinte   bizalommal  merjek  hozzád  fordulni,   aki
  üdvösségemet és minden  ember üdvösségét  akarod. Ments  meg engem  életem
  viharaiban és vezess engem a biztos kikötőbe, a te országodba!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom