2012. március 30., péntek

Nagyböjt ötödik hete – péntek

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

Szavak és tettek
2012. március 30. Nagyböjt ötödik hete – péntek

P. James Larson

Jn 10, 31-42
Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében. Melyik jócselekedetért akartok megkövezni engem?” A zsidók ezt válaszolták: „Nem a jócselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat.” Jézus ezt felelte: „A Szentírásban nemde ez áll: Én mondottam: istenek vagytok? Ha már azokat is isteneknek mondja az írás, akikhez Isten igéje szólt – és az írás nem veszítheti érvényét –, hogyan mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a világba küldött: Káromkodol! – mert azt mondtam, hogy Isten Fia vagyok? Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem! De ha azokat cselekszem, és nekem nem akartok hinni, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és elismerjétek: az Atya énbennem van és én az Atyában.” Erre ismét el akarták fogni őt, de kiszabadította magát kezükből. Ezután Jézus újra a Jordánon túlra ment, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott is maradt. Sokan keresték fel, mert így vélekedtek: „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult.” És sokan hittek Jézusban.

Bevezető ima: Uram, add, hogy higgyek benned és tetteidben – köztük a legnagyobb tettedben, feltámadásodban. Add, hogy olyan legyek, mint Te, és életem sugározzon a hit, a szeretet és a remény tettein keresztül, s így másokat hozzád vezessek.

Kérés: Uram, biztosíts bocsánatod felől és ments meg a sötétségből, ami akadályoz abban, hogy lássam tetteidet, és higgyek benned!

1. Lássátok tetteimet. A mai evangéliumban Jézus azt tanítja, hogy hitünk nem csak Isten ígéretein, hanem tettein is alapul. Felsorolja tetteit, amik alapjai Jézusban – Isten Fiában – való hitünknek. „…ha nekem nem hisztek, higgyetek a tetteknek”. A legnagyobb tette Jézusnak feltámadása a halálból, amire emlékezünk néhány nap múlva. A tetteknek mindig nagyobb a hatása, mint a szavaknak. A szavak talán meggyőzik az elmét, a tettek akaratunkat ösztönzik, döntéseinket befolyásolják. Jézus ma is Isten tetteit viszi véghez, különösen az Eucharisztiában és a bűnbánat szentségében, és a többi szentségben is. Valóban úgy látom Krisztus tetteit, ahogy vannak; igaz tetteiként melyek hatalmuk van a változtatásra?

2. És a tetteim. Nem szabad alábecsülnünk tetteink a hatását mai társadalmunkban. Külső ingerek tengerében vergődünk, túltelítettek vagyunk információval. Szavak, képek és szlogenek elsikkadnak. Ebben a kakofóniában az életszentség tettei hangosabban beszélnek, mint ezelőtt bármikor. VI. Pál Pápa fejezte ki a legjobban: „A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is.” Tetteink igazolják azt, amiben hiszünk? Vagy szavaink vannak csupán tettek nélkül?

3. Sokan hinni kezdtek. Isten Igéjének speciális tulajdonsága, hogy megindítja az emberi szívet. Bíznunk kell a Szentírás erejében. Ha a szavak valóra válnak a követők életében, ereje megsokszorozódik. A hatalmas ellenállás, amivel Jézus találkozik, nem tart vissza másokat attól, hogy higgyenek benne. Az Egyház életében ez a misztérium újra és újra megismétlődik. Ahol a legjobban ellenállnak, ott vannak a legnagyobb megtérések is. „Ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem” (Róm 5,20) mondja Szent Pál. Ez a bizonyított igazság, véd meg minket a csüggedéstől evangelizációs munkánk közepette.

Beszélgetés Krisztussal:
Hiszek benned Uram,
Amikor százszor és százszor kivetem a hálót,
És vizesen üresen és szakadtan húzom vissza.

Hiszem, hogy próbára teszed választottaidat,
Mert amikor a mag bekerül a földbe,
Akkor biztos, hogy Istenbe veti gyökerét.
Átadom magam neked,
Hogy a közeledben tarts,
Mint pecsétet a szíveden.

Elhatározás: Ma a tetteimmel arról teszek tanúságot, amit hiszek.

A pápa imaszándéka 2012. március hónapra:
A nők közreműködése: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez.
Az üldözött keresztények: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visznek.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom