2012. március 30., péntek

Nagyböjt ötödik hete – péntek


2012. március 30. - Péntek


  Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre  ő
  megkérdezte tőlük:  „Sok jótettet  vittem  végbe köztetek  Atyám  nevében.
  Melyik  jócselekedetért   akartok   megkövezni  engem?”   A   zsidók   ezt
  válaszolták: „Nem  a jócselekedetért,  hanem  a káromkodás  miatt  akarunk
  megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat.” Jézus ezt felelte:
  „A Szentírásban nemde ez áll: Én mondottam: istenek vagytok? Ha már azokat
  is isteneknek mondja az írás, akikhez Isten  igéje szólt – és az írás  nem
  veszítheti érvényét –, hogyan mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt
  és a  világba küldött:  Káromkodol! –  mert azt  mondtam, hogy  Isten  Fia
  vagyok? Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem! De ha  azokat
  cselekszem, és nekem nem akartok hinni, higgyetek a tetteknek, hogy  végre
  lássátok és elismerjétek:  az Atya énbennem  van és én  az Atyában.”  Erre
  ismét el akarták fogni őt, de kiszabadította magát kezükből. Ezután  Jézus
  újra a Jordánon túlra ment, arra a helyre, ahol János először  keresztelt,
  és ott is maradt.  Sokan keresték fel, mert  így vélekedtek: „János  ugyan
  egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult.”
  És sokan hittek Jézusban.
  Jn 10,31-42

  Elmélkedés:

  Jézus mindig tudatában van annak, hogy ő az Isten Fia, s ezt az emberekből
  kiűzött gonosz szellemek is tudják.  Péter vallomása azt mutatja, hogy  az
  apostolok számára is egyre  világosabbá válik ez  a tény. Jézus  tanítását
  hallgatva és csodáit  látva joggal gondolhatják  sokan, hogy igazak  Jézus
  állításai arra  vonatkozóan, hogy  Isten  az ő  Atyja.  A főpap  előtt  is
  megvallja, hogy ő az Isten Fia. Haláláig ragaszkodik ehhez az  igazsághoz,
  még akkor is, amikor  úgy tűnik, hogy  még az Atya is  magára hagyta őt  a
  szenvedésben. Az Atyának  való végsőkig kitartó  engedelmessége és  halála
  minden kételyt eloszlat. A kereszthalált látva a százados megvallja,  hogy
  valóban Isten Fia. A kereszt az Isten Fiában való hitünk igazi forrása.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Megfeszített és föltámadt  Urunk! Taníts meg  minket arra, hogyan  küzdjük
  meg a  mindennapi  élet harcait,  és  így teljesebbé  váljon  életünk.  Te
  türelmesen  és  alázatosan   viseled  az  emberi   élet  terheit,   miként
  kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat  és
  konfliktusainkat, mint növekedésre kapott  lehetőségeket fogadjuk, és  így
  egyre hasonlóbbá váljunk Hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a
  szenvedéseket, bízva abban, hogy Te támogatsz.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom