2012. március 28., szerda

Nagyböjt ötödik hete – szerda


2012. március 28. - Szerda


  Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta  nekik:
  „Ha  megmaradtok   tanításomban,   akkor  lesztek   igazán   tanítványaim:
  megismeritek az igazságot, és az  igazság majd szabaddá tesz  benneteket.”
  Ők erre tiltakoztak:  „Ábrahám leszármazottjai vagyunk,  és soha  senkinek
  sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: Szabadok lesztek?”
  Jézus így  felelt:  „Bizony,  bizony,  mondom  nektek:  mindaz,  aki  bűnt
  cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában, de a
  fiú ott marad  mindvégig. Ha  viszont (Isten) Fia  szabaddá tesz  titeket,
  akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok,  mégis
  az életemre  törtök, mert  tanításom  nem fog  rajtatok. Én  azt  hirdetem
  nektek, amit  Atyámnál  láttam;  ti  ellenben  azt  teszitek,  amit  a  ti
  atyátoktól hallottatok.” Erre közbevágtak a zsidók: „A mi atyánk Ábrahám!”
  Jézus így folytatta: „Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt,  amit
  Ábrahám tett! De  ti az életemre  törtök, bár azt  az igazságot  hirdetem,
  amit Istentől hallottam.  Ábrahám ilyet  nem tett. Ti  azt teszitek,  amit
  atyáitok  tettek!”  Ők   azonban  tovább  erősködtek:   „Mi  nem   vagyunk
  törvénytelen gyermekek,  csak egy  atyánk van:  az Isten.”  Jézus  azonban
  megállapította: „Ha  Isten  volna  atyátok,  szeretnétek  engem,  mert  én
  Istentől vagyok, és  tőle jöttem.  Nem a  magam nevében  jöttem, hanem  az
  Isten küldött engem.”
  Jn 8,31-42

  Elmélkedés:

  Az üdvösség evangéliumának  egyik legjelentősebb eleme,  hogy Jézus  azért
  jött  el  a  világba,  hogy  kiszabadítson  minket  a  bűn  szolgaságából.
  Szabadságra hív meg  bennünket, azaz  arra, hogy  szabadon döntsünk  Isten
  ránk vonatkozó  tervéről. A  szabad döntés  lehetőségét Krisztus  kegyelme
  adja  meg  nekem,   általa  juthatok   el  Isten   fiainak  igazi,   lelki
  szabadságára.  Krisztusban  olyan  bensőséges  kapcsolatba  kerülhetek  az
  Atyával, amelyet már nem bénít  meg a félelem, a  bűn vagy az önző  emberi
  természet. Krisztus  felszabadít,  hogy bátran  Atyának  merjem  szólítani
  Istent, felemeljem  hozzá  lelkem,  hiszen  Ő  is  ilyen  félelem  nélküli
  kapcsolatot szeretne velem kialakítani és fenntartani.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas,  te vagy a békesség, te  vagy
  az egység,  te vagy  a  tisztaság, te  vagy a  jóság.  Atyja és  Ura  vagy
  mindazoknak, akik  szívükben  békés  gondolatokat  táplálnak.  Adj  nekünk
  alázatosságot, reményt és  erős hitet! Add,  hogy a szeretet  Lelke, a  te
  Lelked éltessen minket;- segíts egymáshoz tiszta szeretetben  közelednünk,
  mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése! Segíts, hogy a békesség
  és az egyetértés fiai legyünk, és így méltók legyünk arra, hogy  boldognak
  nevezzen minket  szent  Fiad! Általa  és  vele legyen  neked  dicsőség  és
  hatalom, a jóságos Szentlélekkel együtt!
  Jeruzsálemi Szent Cirill
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom