2012. március 15., csütörtök

Nagyböjti idő, 3. hét Csütörtök

Nagyböjti idő, 3. hét Csütörtök

A tanítványainak megjelenő feltámadt Üdvözítő békét hirdet apostolainak. Ugyanakkor az Újszövetség népe megőrizte az Ószövetség történeti könyveiben szereplő harcok leírását. A II.-III.század fordulóján élt Origenész szerint mindez azt jelenti, hogy a választott nép küzdelmei előképei a keresztény ember lelki harcainak. A mai evangéliumi szakaszban is lelki harcról van szó: a gonoszság hatalmai és a világosság fiai között. Téved, aki azt mondja, hogy korunkban nem léteznek a sötétség kifürkészhetetlen erői. Háborúk, megoldhatatlannak tűnő társadalmi feszültségek, a szenvedélyek rabsága ma is jelzik Belzebub hatalmának erejét. Szent Pál az efezusi levélben így biztat, mindnyájunkat: „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok.” (Adoremus 2006.)
További gondolatok...

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom