2012. március 17., szombat

Nagyböjti idő, 3. hét Szombat

Nagyböjti idő, 3. hét Szombat

Oz 6, 1-6Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz!Lk 18, 9-14Uram, irgalmazz nekem, bűnösnek!
Aki magát felmagasztalja, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják. A farizeus bővelkedett a külsőséges vallási megnyilatkozásokban, de szíve tele volt gőggel. Önteltségébe zárkózva képtelen volt befogadni Isten nagyszerű ajándékát, a megbocsátást. A vámos alázatos szívvel elismerte bűneit. Jézus róla mondja, hogy megigazultan távozott.
Hogyan lehet észrevenni a farizeust? Miről lehet felismerni? És mit lehet érte tenni? A másikban lakó farizeusi lelkületet hamar észrevesszük, de ez sokszor bizony csak elhamarkodott és felesleges ítélet részükről. Ha mégis igazunk van, hát imádkozzunk érte. A kérdés azonban sokkal inkább arra vonatkozik, hogy miről ismerjük fel önmagunkban a farizeusságot, s annak rossz oldalát, mert az evangéliumok szerint van jó is, gondoljunk csak a törvények ismeretére és megtartására. Felismerni szinte lehetetlen, mert a farizeus tökéletesnek gondolja magát, azt hiszi, nincs bűne, s ennek következtében nincs se lelkiismeret furdalása, se bűnbánata. A farizeusi lelkület ellen azzal tudunk hatékonyan védekezni, ha rendszeresen meggyónjuk bűneinket.
(Adoremus 2005)
Forrás: Bárdosy Éva
  1. Hogy napkeltétől napnyugtáig a színed előtt éljünk, és estére sikerüljön jobban megismernünk téged, hallgass meg, Urunk!
  2. Formáld az egyházat olyan templommá, ahol vezetőink minden hátsó szándéktól tisztán, elöl járnak a vámos alázatos imádságának gyakorlásában! Hallgass meg, Urunk!
  3. Bocsásd meg, hogy már a megismert igazsággal tusakodva annyiszor akartunk mégis a farizeus imádságával állni eléd. Válts meg, szabadíts meg a gőgtől, vallásos teljesítményeink gőgjétől is! Hallgass meg, Urunk!
  4. Teremts bennünk tiszta szívet, amely mentes a farizeusi lelkülettől, főként, amikor imádkozunk, hallgass meg, Urunk!
  5. Köszönöm, hogy éppen olyan vagyok, mint a többi ember. Éppolyan hiú, anyagias, körülményes és nehezen elviselhető, mint akiket el szoktam ítélni. Hogy mindnyájan egészen őszintén kérhessük: irgalmazz nekem, bűnösnek! Hallgass meg, Urunk!
  6. Add, hogy ma valamennyien megigazultan mehessünk ki a templomból! Hallgass meg, Urunk!


Jézus példabeszédében, a farizeus és a vámos közül az igazi vallásosságot a vámos képviselte. Ő nem dicsekedett Isten előtt semmivel, sőt még mentséget sem keresett gyarlóságaira, bűneire. Ellenkezőleg, alázatosan beismerte ezeket, és bízott Isten irgalmas jóságában. Őszinteség, alázatosság, bűnbánat és bizalom - ezek a keresztény ember nagyon fontos jellemzői. A nagyböjti idő ezek megszerzésének ideje


forrás: Magvető lista 2000
Összecseng a próféta felszólítása és a vámos sóhaja. Az Úrhoz való visszatérés kezdete a bűnbánat. Nagyböjt ideje alkalom az Úrhoz való visszatérésre. A vámos alázatával szeretnénk mi is Isten elé lépni. Meghallottuk hívó szavát - térjetek vissza hozzám - és elindulunk a hozzá vezető úton.
Nem áldozatot, hanem Isten ismeretet, Isten szeretetet vár tőlünk Istenünk. A nagyböjti szent időben erősödjék hát ismeretünk, erősödjék szeretetünk azáltal, hogy emlékezünk Isten nagy tetteire.
A nagyböjt félideje számvetésre késztethet. Mit tudtam megtenni. Lesz-e holnap, az öröm vasárnapján örülnivalóm.
Fülöp Ákos /satya/ RM
sárisápi plébános


forrás: Magvető lista 2001
Lk 18,9-14 "... Némely elbizakodott embernek..."

Elbizakodott. Ha ennek a szónak az értelmét keressük az evangéliumi szóhasználaton kívül, ilyesmi juthat eszünkbe: (velem fordult elő) Gyermekkoromban, amikor még nem, vagy alig tudtam kerékpározni, egy rokonomnál voltunk vendégségben Budapesten a Kiscelli kastély környékén (Óbuda, Tábor-hegy lába, a Margit Kórház fölött). Ott ereszkedik le igencsak meredeken a Doberdó út. Összeverődve néhány rokon gyerekkel, előkerült egy kerékpár. Én is, én is! - Tudsz kerekezni? - kérdi egy idősebb fiú. - Persze! - lódítottam. Aztán megindult a kerékpár a lejtőn... (Szerencsére jött egy kanyar, s a kanyarban bokrok voltak...)
Valami ilyen az elbizakodottság. Elnézést a kifejezésért: mindig pofára-esés a vége!
Seidl Ambrus plébános


forrás: nagyböjti lista (2000)
Wislawa Szymborska:
A negatív önértékelés dicsérete
Az egerészölyv semmit ön-szemére nem vet.
Nem bántja bűntudat a sivatag párducát.
A piranha nem kétli, jót cselekedett-e.
A csörgőkígyó simán elfogadja magát.
Önkritikus sakál nem létezik.
A sáska, alligátor, trichina és bögöly
úgy él, ahogy él, és örül neki.
A bálna szíve száz kiló, ám
egyébként könnyű, akár a pehely.
Semmi sem állatibb
harmadik bolygóján, mint a tiszta lelkiismeret
(Kerényi Grácia fordítása)

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom