2012. március 18., vasárnap

Nagyböjti negyedik vasárnapja

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

A lelkek megmentése iránti vágy
2012. március 18. Nagyböjti negyedik vasárnapja

P. Barry O’Toole LC

Jn 3,14-21
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusznak: Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.'' Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fia nevében. Az ítélet pedig ez: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mivel cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindaz, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy el ne marasztalják a cselekedeteit; de aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánosságra jussanak tettei, mert Istenben cselekedte azokat.

Bevezető ima: Uram, hozzád fordulok és szeretném, hogy minden restséget és szétszórtságot le tudjak rázni magamról, és a Te életet jelentő Igéid hallgassam. Téged illet minden figyelem, hála és dicsőítés, mert Te vagy az én szerető és irgalmas Teremtőm és Megváltóm. Hiszek benned. Remélek benned. Szeretlek téged. Imádlak téged, és azt akarom, hogy a szeretet által még jobban eggyé váljak veled.

Kérés: Uram, segíts, hogy az Oltáriszentségben való jelenlétedet minden élethelyzetben felismerjem!

1. Egy gyenge láncszem a Nagytanácsban. Nikodémusz farizeus volt és az izraeli vezető réteg tagja. Bizonyára hallott azokról a csodákról, melyeket Jézus vitt végbe. Talán még egy prédikációját is hallotta. Valami egy mélyebbre hatoló Isten-keresést váltott ki belőle. De ezzel a látogatással Nikodémusz elég sokat kockáztatott is, mert a Nagytanácsban sokan már a homlokukat ráncolták Jézus neve hallatán és néhányan irigykedtek is rá. Nikodémusz szíve nem talált nyugalomra. Többet akar tudni erről az új útról, ezért látogatta meg éjszaka Jézust. Rászoktam-e arra, hogy életem megjavítására irányuló minden vágyamat elcsitítsam vagy eltöröljem? „Radikálisnak” bélyegeztem-e Jézust, hogy ne kelljen megválnom kényelmességemtől? Milyen árat vagyok hajlandó fizetni szívem békéjéért és az örök életért?

2. A különleges probléma. Jézus választ adott Nikodémusz fel nem tett kérdésére. A farizeusoknak az életfilozófiájuk miatt volt bajuk Jézussal. Izrael az Isten kiválasztott népe. Isten megegyezett vele: ha megtartja parancsait, Isten megáldja Izraelt. De a farizeusok az idők folyamán csak a törvény betűit betartva értelmezték mindezt, és az Isten és a felebarát iránti szeretetet elfelejtették. Ezért mondta Jézus Nikodémusznak, hogy újjá kell születnie. Alapjaiban kell megváltoztatnia az életét. Én is áldozatául estem ennek a felfogásnak, és inkább a kötelességeimre koncentrálok, miközben az egyetlen fontosat, az Isten és a felebarátom iránti szeretetet félresöpröm? Kinyitottam-e az ajtót Isten előtt, hogy beléphessen a mindennapjaimba és elhozhassa számomra az üdvösséget?

3. A kígyó a boton. Az ember nem tudja önmagát megmenteni. Csak Isten tudja az embert megmenteni. Hogyan? „Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.'' Ez az idézet az egyiptomi kivonulásra utal, amikor Isten a rabszolgaságból az Ígéret földjére vezeti választott népét (ld. Szám 21, 4-9). Ez a botra kötözött kígyó a gyógyulás jelképe (még ma is a gyógyászatnak egy jelképe). De ugyanúgy jelképe Jézusnak is, akit a keresztre szegeztek. A papok keze minden nap magasba emeli Jézust az átváltoztatott ostyában. Amikor a szentmiseáldozatot bemutatjuk, Jézus újra megemlékezik haláláról és feláldozza önmagát Atyjának az emberiség megváltására. Ez az a pont, ahol Nikodémusz nem volt képes felfogni Jézus szavainak a mélységét: „…hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.”

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, kereszted előtt térdelve hálát adok neked, hogy szívemben újra felgyújtottad a szentség és a megváltás iránti vágyat. Tudom, hogy új gondolkodásmódra és szívem mélyéig hatoló átváltozásra van szükségem. Add, hogy levetkőzhessem középszerűségemet és valóban egész nap téged keresselek és egyre inkább olyan akarjak lenni, mint Te!

Elhatározás: Ma különösen áhítatosan veszek részt a szentmisén és veszem magamhoz Jézust az Oltáriszentségben.

Erdő Péter bíboros atya 2012. márciusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítségével az új evangelizáció eljuttassa Krisztus örömhírét minden emberhez.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom