2012. március 25., vasárnap

Nagyböjti ötödik vasárnapja

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

Lelkeket megnyerni Krisztusnak
2012. március 25. Nagyböjti ötödik vasárnapja

P. Steven Reilly

Jn 12,20-33
Azok között, akik fölmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából volt, és kérték őt: ,,Uram, látni szeretnénk Jézust!'' Fülöp elment és szólt Andrásnak, mire András és Fülöp elmentek, és szóltak Jézusnak. Jézus ezt felelte nekik: ,,Eljött az óra, hogy az Emberfia megdicsőüljön. Bizony, bizony mondom nektek: ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli életét ezen a világon, megőrzi azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Azt, aki szolgál nekem, meg fogja tisztelni az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától? De hiszen ezért jöttem, ezért az óráért. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!'' Erre szózat hangzott az égből: ,,Már megdicsőítettem, és újra meg fogom dicsőíteni.'' Az ott álló tömeg, amely ezt hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások így szóltak: ,,Angyal beszélt hozzá.'' Jézus azt felelte: ,,Nem miattam hangzott el ez a szózat, hanem miattatok. Ítélet van most e világ felett, most fogják kivetni ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd felmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok.'' Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni.

Bevezető ima: Uram, az imára fordított időm, napom legfontosabb része. Tudom, ha szenvedéllyel adom neked magamat, ma minden még jobban áldott lesz kegyelmed által. Itt vagyok Uram, büszkén és hálásan atyai szeretetedért.

Kérés: Uram, segíts, hogy igazi apostol legyek!

1. Látni szeretnénk Jézust” A nagyböjt tetőpontjához közelítünk. Nemsokára itt a nagyhét. A nagyböjt utolsó hetének igéiben az Úr társai leszünk ebben a nehéz és perlekedő folytonos vitában az írástudókkal és farizeusokkal. A mai igerészletben halljuk, ahogy néhány görög Pálhoz jön, hogy láthassák Urunkat; ez emlékeztet minket feladatunkra Krisztus tanítványaiként. Mikor mások látnak minket vagy beszélgetnek velünk, katolikus viselkedésünket látva, kapjanak ízelítőt abból, hogy milyen is az Úrral lenni. Ha életünk igazán visszatükrözi Krisztus jóságát, talán késztetést éreznek majd, hogy ők is egy nagyobb lépést tegyenek. Ők is azt akarják majd, ami nekünk már megadatott - „Látni szeretnénk Jézust.” Egy odaadó keresztény számára ezeket, vagy ehhez hasonló szavakat hallani egy rokontól, baráttól vagy önkéntestől egyike a legnagyobb örömöknek.

2. „Ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal” Ha az, hogy lelkeket nyerünk meg Krisztusnak az egyik legnagyobb örömünk, alaposan fel kell készülnünk - mert a lelkeket nem könnyű megnyerni. Fulton Sheen érsek (USA) szokott mesélni egy történetet egy zaklatott lélekről, aki eljött hozzá, hogy kinyilvánítsa elkötelezettségét egy hitetlen és romlott élet iránt. Egy olyan kihívás volt ez, amellyel nem tudott megbirkózni. Az érsek arra kérte az Urat, hogy küldjön számára kereszteket és szenvedést, amelyeket felajánlhat ennek a léleknek a megmentéséért. Ez egy olyan ima volt, amelyet nem egykönnyen mond el az ember. Sheen érsek nemsokára egy sor visszaesést, nehézséget és bosszúságot szenvedett el. Azonban mindezt türelemmel viselte és felajánlotta a lélekért. Később lelt vigaszt mikor a zaklatott lélek fölött mondhatta el a feloldozás szavait. Mi milyen nehézségeket vagyunk hajlandóak elszenvedni egy lélek megváltásáért, különösen azokért, akiknek különösen is igénylik szeretetünket és gondoskodásunkat?

3. Mindent magamhoz vonzok. A lelkek megmentése olyan küldetés, amelyet Krisztus bízott ránk, de teljesítésekor nem vagyunk egyedül. Ő még nálunk is jobban vágyik arra, hogy sikerüljön. „Én pedig, ha majd felmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok.” Jézus a keresztről sugárzó erőről beszél. Ez nem csak külső erő lesz, hanem olyan, ami a lelkek belsejében dolgozik. Folytonos hívása, néha halkan és finoman máskor hangosan és követelőzően munkál, hogy kinyissa az elméket és szíveket szeretete előtt. Hozzunk szilárd elhatározást, hogy mindig jelenlevő és halhatatlan szeretetének szolgálatába állunk!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te minden embert magadhoz akarsz vonzani. Reménykedem és imádkozom, hogy szereteted hatékony követe lehessek. Segíts megmutatnom, milyen teljes is az élet, ha csak érted éljük!

Elhatározás: Félreteszem visszakozásomat, és elhívok valakit misére vagy más lelki elfoglaltságra.

A pápa imaszándéka 2012. március hónapra:
A nők közreműködése: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez.
Az üldözött keresztények: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visznek.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom