2012. március 19., hétfő

Szent József, a boldogságos Szűz Mária jegyese

2012. március 19. – Hétfő, Szent József, a boldogságos Szűz Mária jegyese


  Dávid utódai közül Jákobtól született  József, aki jegyese volt  Máriának,
  Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így  történt:
  Anyja, Mária jegyese  volt Józsefnek. Mielőtt  azonban egybekeltek  volna,
  Mária gyermeket fogant méhében a  Szentlélektől. Férje, József igaz  ember
  volt, nem akarta őt megszégyeníteni.  Ezért úgy határozott, hogy  titokban
  bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és
  így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd  Máriát,
  mert a benne  fogant élet a  Szentlélektől van. Fiad  születik majd,  akit
  Jézusnak nevezel,  mert  ő  váltja  meg  népét  bűneitől!”  Amikor  József
  felébredt álmából,  úgy cselekedett,  amint az  Úr angyala  megparancsolta
  neki.
  Mt 1,16.18-21.24a

  Elmélkedés:

  A mai napon Szent Józsefet, a  Megváltó és a Szent Család őrzőjét  ünnepli
  az Egyház. Az evangéliumból kiderül,  hogy József először értetlenül  áll,
  amikor megtudja, hogy  jegyese, Mária gyermeket  vár. Fél feleségül  venni
  jegyesét egészen  addig, amíg  Isten angyalától  utasítást nem  kap  erre.
  József engedelmeskedik  az isteni  üzenetnek. Ez  egészen konkrétan  abban
  nyilvánult  meg,   hogy  életét   szolgálattá,   áldozattá  tette   és   a
  megtestesülés titkát szolgálta.  Önmagát, egész életét,  munkáját a  Szent
  Családnak szentelte.  A  család  szeretetére  szóló  hivatását  a  Messiás
  gyermek szolgálatába állította,  akit atyai  gondoskodással szeretett.  Az
  éjszakai álomból tehát  nem csupán  hitvese hivatását tudja  meg, hanem  a
  saját feladatát is.  Észre kell  vennem, meg kell  hallanom Isten  szavát,
  amelyet hivatásommal kapcsolatban intéz hozzám, s életemet ennek  fényében
  kell alakítanom.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Imádunk téged,  Jézus Krisztus!  Letérdelünk előtted.  Nem találunk  olyan
  szavakat vagy gesztusokat, mellyel kifejezhetnénk azt a hódolatot, mellyel
  a te  kereszted  eltölt  bennünket, mellyel  a  megváltás  ajándéka  átjár
  minket, melyet  te  az  egész  emberiségnek, az  egynek  és  a  sokaságnak
  egyaránt elhoztál azzal, hogy teljesen és feltétel nélkül alávetetted a te
  akaratodat az Atya akaratának.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom