2012. március 19., hétfő

Szent József - főünnep

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

Tökéletes férfi-példakép
2012. március 19.
Szent József - főünnep

P. Fejéregyházi Tamás LC

Mt 1, 16. 18-21. 24a
Jákob pedig nemzette Józsefet. Ő volt a férje Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.

Bevezető ima: Uram, ha velem vagy, semmitől sem kell félnem. Tudom, hogy Te sosem hagysz magamra, szólsz hozzám, meghallgatsz és vigyázol rám. Itt vagyok én is, Uram, hogy Veled legyek, figyeljek a szavaidra és eleget tegyek azoknak.

Kérés: „Kérünk, Istenünk, hogy amint Szent József odaadó, gyöngéd szeretettel gondját viselte egyszülött Fiadnak és édesanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának, úgy mi is tiszta szívvel szolgálhassunk színed előtt.”

1. Igaz ember. Az Egyház a mai napon ünnepli Szent Józsefet, a Boldogságos Szűz Mária jegyesét, ezt az igaz – azaz Isten törvényéhez ragaszkodó férfit –, akit Isten, mint hű és okos szolgát a Szentcsalád fölé rendelt, hogy atyai gonddal őrizze a Szentlélek erejéből megtestesült Úr Jézust (ld. a főünnep prefációja). Ez a valóban „istenfélő” ember („Ne félj!”- szól az angyali bíztatás) csendes és dolgos odaadással tett eleget családfői feladatának; annak az embert próbáló és emberfeletti vállalkozásnak, amire csak Isten kérhet és képesíthet.

2. Apák példalépe. Szent József a mai kor édesapái számára is követendő példakép lehet. Ugyanis a szülői hivatás is bizonyos értelemben meghaladja az emberi képességet: hogy ezt belássuk, elég, ha belegondolunk abba, hogy a gyermekek nemcsak szüleikhez hasonlítanak, hanem magukon hordozzák az isteni képmást is. Emberségük és istengyermeki létük ápolásában és kibontakoztatásában áll a szülők nevelői feladata.

3. Az apák felelőssége. A gyermekek a szülők ékességei, mert magukon hordozzák szüleik testi-lelki vonásait. Feltételezhetjük tehát, hogy Jézus szorgalmas, fegyelmezett, férfiasan határozott jellemére is rányomta bélyegét nevelőatyja virtusa. Szent József ezt csendes háttérmunkával érte el, mellőzve minden feltűnést. Mennyire égetően sürgős ma is, hogy az édesapák eltanulják Szent Józseftől, hogy hasznos és szükséges időt fordítani a gyermeknevelésre még akkor is, ha a családdal eltöltött idő nem hoz látványos sikereket, nem építi közvetlen módon az egyéni karriert, és nem díjazzák anyagilag a szeretteikre „pazarolt” órákat! Kérjük Szent Józsefet, hogy alakítsa a férfiakat bölcs családfőkké, szerető férjekké és gyengéd édesapákká, akik személyes példájukkal csöpögtetik a rájuk bízottak lelkébe az erényes életet, kiváltképpen a felelősségtudatot, az adott szóhoz való ragaszkodást, az egyenességet, az áldozatkészséget, a gyengédséggel vegyített szilárd elvhűséget és az imádságos lelkületet! Kérjük a Szentcsalád közbenjárását családjainkra!

Beszélgetés Krisztussal: „Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. Bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk. Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívünket családtagjaink iránt alázatos, tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait. Áldd meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak. Szent Család, könyörögj érettünk!”

Elhatározás: A mai napon imádkozom a családokért, a fenti imádság vagy más ima segítségével.

A pápa imaszándéka 2012. március hónapra:
A nők közreműködése: Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez.
Az üldözött keresztények: Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visznek.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom