2012. március 26., hétfő

Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) - Főünnep

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu

Az ég és a föld visszatartja lélegzetét
Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) - Főünnep
2012. március 26. Nagyböjt ötödik hete – hétfő

P. Patrick Butler LC

Lk 1,26-38
A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál." E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: "Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége." Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: "A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen." Mária így válaszolt: "Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint." Erre az angyal eltávozott.

Bevezető imádság: Uram! Vágyom arra, hogy elmélyedjek Fiad megtestesülésének titkában. Mária találkozása az angyallal és Krisztus megtestesülése mérföldkő az emberiség történelmében. Korábban olyan természetfelettinek, olyan távolinak tűntél, de ez a pillanat megmutatja, hogy Emánuel, „Velünk az Isten“, eljött közénk, hogy találkozzon velünk. Így eggyé válhatunk veled az imában. Megújult hittel, reménnyel és szeretettel vágyom rá, hogy ebben a titokban minél jobban elmélyedjek.

Kérés: Uram, töltsd el szívemet örömmel és hálával, míg megtestesülésedet szemlélem!

1. Az örökkévaló tervek egyetlen pillanat kimenetelén múlnak. „De megmarad az Úr terve mindörökre, szíve szándéka nemzedékről nemzedékre,“ nyugtat meg minket a zsoltáros a 33. zsoltár 11. versében. Bármilyen szilárd és örökkévaló is az Isten terve, azt akarta, függjön azoknak a döntésétől, akiket kiválasztott a tervében való közreműködésre. A megtestesülés kinyilatkoztatásánál ég és föld visszatartja lélegzetét, hogyan dönt Mária, együttműködik vagy nem, Isten megváltó tervével?

2. Mária tökéletes válasza. Mária tökéletes példáját adja annak, hogyan kell életünkben Isten tervének megnyilatkozásaira válaszolnunk. Teljesen emberi, mikor kimutatja ijedtségét és megdöbbenését. Mikor megnyugszik, többet akar tudni Isten tervéről – hogyan fog történni, hiszen ő szűz. Utolsó szavai tökéletesen megmutatják, ki Isten – az Úr – és ki ő – az alázatos szolgálólány. Elismeri Isten uralmát életében és szeretetből aláveti magát az Ő tervének.

3. A titok megvalósulása. Abban a pillanatban, mikor Mária igent mond Isten tervére, megtörténik Isten Fiának csodálatos megtestesülése testének egyetlen sejtjében. Bár ez az esemény teljesen valós, mégis csoda is egyben. Micsoda alázatra tanít, és milyen gazdag szemlélődésre szolgáló anyag! Isten szeretete és alázata nyilvánul meg abban, hogy a Fiú minden isteni előjogáról lemond, hogy az emberiség megmentése érdekében teremtménnyé legyen. Annyira szeretett engem, hogy megmentésemre leszállt a földre.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus! Ma megtestesülésedet szemléltem Mária testében, ahogy megmentésemre jöttél. Elképzelem, hogyan beszélgetett veled Mária, mikor felfedezte jelenlétedet saját testében. Szeretném követni példáját. Szeretném megköszönni, csodálni és dicsérni azt, amit szeretetből tettél értem. Nem tudom elképzelni, mekkora áldozattal járt ez számodra. De megtetted, mert rám gondoltál, az én örök megmentésemre.

Elhatározás: Törekszem megfigyelni, hogy miként élte meg Jézus – a tökéletes ember – azt az erényt, amit éppen én is fejleszteni szeretnék lelki életemben. Ez segíteni fog, hogy jobban magamévá tegyem, és egyre jobban törekedjek erre az erényre.

Erdő Péter bíboros atya 2012. márciusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítségével az új evangelizáció eljuttassa Krisztus örömhírét minden emberhez

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom