2012. április 14., szombat

Húsvét első hete – szombat

A világ a mi tanúságtételünkre vár
2012. április 14. Húsvét első hete – szombat

P. Ned Brown LC

Mk 16,9-15
Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből a hét ördögöt kiűzte. Ez elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor meghallották, hogy él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hitték el. Ezután idegen alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Visszatérve ezek közölték a hírt a többiekkel is, de nekik sem hittek. Végül a tizenegynek jelent meg, amikor egyszer asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták. Aztán így szólt hozzájuk: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.”

Bevezető ima: Uram, Te vagy az élet forrása, mivel Te vagy maga az Élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodni a jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd.

Kérés: Uram, add meg nekem a tökéletes apostoli lelkület kegyelmét!

1. Egy szent nem lehet szomorú. „Amikor meghallották, hogy él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hitték el.” Ezek a szentírási sorok mutatják, hogy az érzelem milyen nagy hatással van a hitre. A búbánat aláássa a bizalmat. Amikor megsértenek, mi is olyan szomorúak leszünk, mint az apostolok. De ne ragaszkodjunk könnyeinkhez, inkább bátran és az Úr segítségével tegyük félre sérelmeinket és fájdalmunkat. Végül is, ha Krisztus szeretete elég ahhoz, hogy magához térítse szívünket, miért gondoljuk, hogy ez a szeretet nem elég ahhoz, hogy magához térítse azok szívét és átalakítsa azok életét, akik megbántottak minket? A szomorúak nem képesek megtéríteni az embereket. Készek kell lennünk arra, hogy a világ előtt a feltámadás vidám tanúságtevői legyünk, mert örömünk forrása az Úrban és nem ellenségeink kezében van.

2. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket. Kicsit megrémít, hogy Urunkból most nyilvánvalóan hiányzik a megértés és együttérzés tanítványai iránt, akik gyászolják veszteségüket. Néha azonban szükségünk van arra, hogy erősen felrázzanak, hogy elmúljon bánatos hangulatunk, és a méltánytalan önszeretet és önsajnálat helyett inkább mások felé forduljunk. Amikor kétségbe kezdünk esni és eltölt a szenvedés, Szent Pál figyelmeztet, hogy reménykedjünk. „Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.” (Róm 8,38) Nem engedhetjük, hogy bármi is elrabolja Krisztus iránti bizalmunkat. Krisztus megtartja ígéreteit.

3. Legyünk szeretetének tanúi! Hitetlenségük ellenére Urunk nem vonta vissza apostolaitól a bűnbocsánat ajándékát, és nem is csökkentette a küldetés felelősségét. „Nem térhetünk vissza a mindennapok unalmába… Követnünk kell Pál Apostol lelkületét: nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. (Fil 3,13-14)” (II. János Pál: Novo Millennio Ineunte, 59) Hitben való találkozásunkat a feltámadt Úrral nem rejthetjük el életünk magánszférájába. Kell, hogy ez a tapasztalat Krisztus lelkes hirdetésére ösztönözzön! Ez Krisztus parancsa „Menjetek el az egész világra!”. Őt kell hirdetnünk annyi embernek, amennyinek csak lehet.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, levontam ebből az elmélkedésből azt a tanulságot, hogy ideje felébrednem az álmomból, hogy teljesítsem akaratodat: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”. Segíts meglátnom: múltbeli bűneim és hitetlenségem nem mentenek fel küldetésemtől!

Elhatározás: Mikor legközelebb látok valakit küszködve vagy összezavarodva, felajánlom, hogy imádkozom vele, vagy legalább érte, ha máshogy nem segíthetek.

Erdő Péter bíboros atya 2012. áprilisi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy húsvét ünnepe erősítse Istenbe vetett bizalmunkat és egymás iránti szeretetünket, mert Krisztus mindnyájunkért meghalt és mindenkit az örök boldogságra hív.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom