2012. április 14., szombat

Húsvét első hete – szombat

2012. április 14. - Szombat


  Miután húsvétvasárnap reggel  Jézus feltámadt,  először Mária  Magdolnának
  jelent meg, akiből (annak idején)  hét ördögöt űzött ki. Magdolna  elment,
  és elvitte  a  hírt a  gyászoló  és szomorkodó  tanítványoknak.  Amikor  a
  tanítványok meghallották, hogy Jézus  él, és hogy  Magdolna látta őt,  nem
  hitték el  neki.  Ezután  Jézus más  alakban  megjelent  két  tanítványnak
  útközben, amikor vidékre mentek. Ezek  visszatértek, és közölték a hírt  a
  többiekkel, de  ők nekik  sem  hittek. Végül  megjelent Jézus  a  tizenegy
  (apostolnak),   amikor   éppen    asztalnál   ültek.   Szemükre    vetette
  hitetlenségüket és  keményszívűségüket,  hogy  nem  hittek  azoknak,  akik
  látták őt feltámadása  után. Azután  így szólt hozzájuk:  „Menjetek el  az
  egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”
  Mk 16,9-15

  Elmélkedés:

  A feltámadás első hirdetői, Mária  Magdolna és az emmauszi két  tanítvány,
  hiába mondták el  az apostoloknak találkozásukat  az Úrral,  hitetlenségbe
  ütköztek. A tanítványok nem hittek nekik és nem hittek a feltámadásban,  s
  e  kettős  hitetlenség   miatt  szemrehányást   kapnak  Jézustól,   amikor
  személyesen jelenik meg nekik.
  Az apostolok  szívének  keménységét  csak  e  személyes  találkozás  képes
  megszüntetni, s csak ez az élmény teszi őket hívővé. Tanúságtételünk során
  sose feledkezzünk meg erről a tényről, amikor olyanokkal találkozunk, akik
  nem hisznek  nekünk.  De  hiteles vallomásunk  és  példánk  felébresztheti
  bennük a vágyat,  hogy találkozzanak az  Úrral, és ez  elvezetheti őket  a
  feltámadás hitére.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Hiszem, Istenem  és Megváltóm,  erősen hiszem,  hogy az  Oltáriszentségben
  vagy, mint igaz Isten és igaz ember. Hiszem, hogy a te tested, a te véred,
  a te lelked, a te Istenséged és szent emberséged egészen bennfoglaltatik e
  szent ostyában, habár szemeim mindebből semmit sem látnak. Hiszem, Uram, a
  Te valóságos és titokzatos jelenlétedet.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom