2012. április 26., csütörtök

Húsvét harmadik hete – csütörtök

Milyen lesz az élet az Új Jeruzsálemben?
2012. április 26. Húsvét harmadik hete – csütörtök

P. James Swanson LC

Jn 6, 44-51
A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: „Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza, s én feltámasztom az utolsó napon. Megírták a próféták: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.”

Bevezető ima: Szentlélek, segíts erőfeszítésemben, hogy jól végezzem ezt az imát, és mindent meghalljak, amit mondani akarsz nekem. Segíts felismernem, hogy az imában kifejtett erő soha nem felesleges, hanem a jól végzett imádság jele.

Kérés: Uram, add meg a hitet, hogy mindent elfogadjak, amit az Egyházon keresztül tanítasz nekem, még azt is, amit nem értek.

1. Jézus megpróbálja hitre vezetni a tömeget. Jézus felkészíti a tömeget a nagy robbanásra. Az Eucharisztiáról szóló tanítást akarja kinyilvánítani nekik és tudja, hogy nagy kihívás lesz ez az emberek számára. Úgy készíti fel tehát őket, hogy növelni akarja a hitüket. Először azt mondja nekik, hogy csak akkor lehetnek a követői, ha elfogadják Őt Messiásuknak, ha vonzza őket az Atyaisten. Ez történt Simon Péterrel is, amikor tanúságot tett Jézusról: „Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia.” (Mt 16,16) Jézus azt válaszolta erre, hogy Péter a hit kegyelme által tudta ezt kimondani, amit az Atyától kapott. Nem juthatunk hitre saját erőfeszítéseink, próbálkozásaink által. Istentől kell kérnünk a hitet. Csak azok lesznek képesek befogadni az Eucharisztiáról szóló tanítást, akik megkapták az Atyától a hit ajándékát. Vajon én megkaptam már a hit ajándékát az Atyától, képes vagyok elfogadni mindent, amit az Egyház tanít még akkor is, ha nem értek mindent? Ha még nem, fogok alázattal imádkozni a hitért?

2. Jézus kinyilatkoztatja az Új Jeruzsálem áldásait. Jézus folytatja: „Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.” Ez az idézet Izajástól származik: „Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek, békés jólétet adok gyermekeidnek.”(Iz 54,13). Emlékezz, hogy amikor Jézus idéz egy részletet, az egész szövegkörnyezetet meg kell vizsgálnunk, nemcsak a kiragadott mondatot. Ez a vers azokra vonatkozik, akik az Új Jeruzsálemnek – ami az Egyházat szimbolizálja – lesznek lakói. Ez a rész közvetlenül a Szenvedő Szolgáról szóló utolsó éneket követi, ami négy prófécia az eljövendő Messiás szenvedéseiről. Jézus mintha azt próbálná hallgatói tudomására hozni, hogy bár a jelenlévők közül sokan nem tudják elfogadni, amit mondani fog, az Egyház alapítása után – kínszenvedése és halála után – mindenki hinni fog benne. A szenvedése fogja felszabadítani a kegyelmeket az Új Jeruzsálem lakói számára. Szeretné, ha hallgatói emlékeznének erre, még ha most nem is tudják elfogadni a tanítását. Majd a jövőben az Egyház tagjaiként elfogadják. Felismerem, hogy én ebben a megígért Új Jeruzsálemben élek, amelyre a próféták vágyakoztak? Használom a természetfölötti kegyelmeket, amelyeket az Atya bocsát a rendelkezésemre? Engedem, hogy Isten tanítványa legyek, vagy csupán úgy tekintem az Egyházat, mint bármi más emberi csoportosulást, s nem mint az isteni alapokon nyugvó helyet, ahol megkaphatjuk az Isten és a Biblia által megígért áldást?

3. Jézus először beszél az Eucharisztiáról. Végül Jézus kimondja a szavakat, Először a történelem folyamán Jézus kinyilvánítja az Eucharisztia szentségéről szóló tanítást. Mindent megtett, hogy felkészítse az embereket. Elmondta nekik, hogy ezt csak akkor lesznek képesek felfogni, ha az Atya megadja nekik ezt a kegyelmet. Világosan elmagyarázza, hogy ez egyike azon dolgoknak, amelyet az Új Jeruzsálem lakói hinni és dicsérni fognak. Bizonyára mindenki nagyon izgatottan várta, hogy mit fog mondani Jézus. Végül elmondja. Lesz egy újfajta kenyér, amit a pusztai manna jelképezett, de ez a kenyér örök életet fog adni és Jézus maga lesz ez a kenyér. Az Ő teste fog életet adni a világnak. Hogyan reagálnak majd a tanításra? Nehéz lesz elfogadni, azonban Jézus figyelmeztette őket, hogy ugyan még nem értik, ne ítélkezzenek azonnal, legyenek türelmesek, hisz az Atya kegyelmére van szükségük, hogy megérthessék tanítását. Jézus izgatottan néz rájuk. Vajon kinyitják a szívüket ezelőtt az oly fontos tanítás előtt, amelyre olyan nagy szükségük van a megváltáshoz, vagy elutasítják minden felkészítés ellenére? Én vajon elfogadom az Egyház tanításait, amelyeket nem értek –kérve Istentől a hit ajándékát – vagy ostobán elutasítok minden számomra érthetetlen dolgot, azt gondolva, hogy nem lehet igaz, amit nem tudunk megérteni?

Beszélgetés Krisztussal: Kedves Jézus, néha oly nehéz hinni. Hajlok arra, hogy mindent az értelmemmel közelítsek meg és elutasítsam azt, amit nem tudok megérteni. Ez nagy lelki nyomor számomra, mert eltávolít attól a mérhetetlen gazdagságtól, amit nekem szánsz, és csak hittel lehet befogadni. Kérlek, könyörögd ki az Atyától számomra a hit ajándékát, azt hogy hitem Tehozzád vonzzon, és megtapasztalhassam az Új Jeruzsálem – az Egyház gazdagságát.

Elhatározás: Gyakorolni fogom a hitem azáltal, hogy elolvasok ma egy pápai tanítást (talán épp az Eucharisztiáról a Sacramentum Caritatis-t, a Katolikus Egyház honlapján: http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=225 ) és kérem Istent, hogy küldje el a Szentlelket, hogy elfogadhassam, amit a pápa mond.

Erdő Péter bíboros atya 2012. áprilisi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy húsvét ünnepe erősítse Istenbe vetett bizalmunkat és egymás iránti szeretetünket, mert Krisztus mindnyájunkért meghalt és mindenkit az örök boldogságra hív.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom