2012. április 26., csütörtök

Húsvét harmadik hete – csütörtök

2012. április 26. – Csütörtök


  A kenyérszaporítás utáni napon  Jézus így szólt  a sokasághoz: „Senki  sem
  jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt
  az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: „Mindnyájan Isten tanítványai
  lesznek.” Mindaz, aki hallgat  az Atyára, és tanul  tőle, hozzám jön.  Nem
  mintha az Atyát látta  volna valaki. Csak aki  Istentől való, az látta  az
  Atyát. Bizony, bizony, mondom  nektek: Aki hisz  bennem, annak örök  élete
  van. Én vagyok  az élet  kenyere. Atyáitok  mannát ettek  a pusztában,  és
  mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle,
  meg ne  haljon.  Én  vagyok  a mennyből  alászállott  élő  kenyér.  Aki  e
  kenyérből eszik, örökké él. A kenyér,  amelyet adni fogok, az én testem  a
  világ életéért.”
  Jn 6,44-51

  Elmélkedés:

  A kenyérszaporítás utáni mennyei kenyérről szóló jézusi beszédnek ahhoz  a
  részéhez érkeztünk a mai evangéliumban, amelyben az Isten által adott  élő
  kenyér és  az örök  élet kapcsolatáról  van szó.  Jézus szavai  szerint  a
  mennyei kenyérrel való táplálkozás szükséges az örök élethez, azaz csak az
  juthat el  az örök  üdvösségre,  aki él  ezzel  a kenyérrel,  az  üdvösség
  táplálékaként veszi magához  és hisz abban,  hogy Jézus valóságosan  jelen
  van e kenyérben.  Ebből az  következik, hogy az  Oltáriszentség az  isteni
  gondoskodás csodálatos  ajándéka  számunkra, amely  olyan  ételt  biztosít
  nekünk, amely  nem csupán  testi eledel,  hanem lelkük  tápláléka is.  Aki
  visszautasítja  e   mennyei  kenyeret,   azaz  az   Oltáriszentséget,   az
  tulajdonképpen  az  örök  életet  és  üdvösséget  is  visszautasítja.   Az
  Eucharisztia, az élő kenyér nélkül nem  élhetünk a földön és az örök  élet
  sem lehet a miénk.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Uram,  taníts  meg  engem  igaz  nagylelkűségre!  Taníts  meg,  hogy   úgy
  szolgáljak neked, ahogy  azt megérdemled, hogy  számolgatás nélkül  adjak,
  sebeket  észre  sem  véve   harcoljak,  pihenés  nélkül  munkálkodjak,   s
  feláldozzam  magam  minden  jutalom  reménye  nélkül,  csak  azért,   hogy
  akaratodat teljesítsem!
  Szalézi Szent Ferenc
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom