2012. április 27., péntek

Húsvét harmadik hete – péntek

Törekedni, hogy az Úr megtöltse a szívem.
2012. április 27. Húsvét harmadik hete – péntek

P. James Swanson LC

Jn 6, 52-59
Erre vita támadt a zsidók közt: "Hogy adhatja ez a testét eledelül?" Jézus ezt mondta rá: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él." Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a zsinagógában tanított.

Bevezető ima: Szentlélek Úristen, adj erőt, hogy töretlenül tudjak rád figyelni, és folyamatosan a Te akaratodat keressem, még akkor is, amikor fáradt vagyok, vagy amikor úgy tűnik, nem tudok jól imádkozni. Segíts meggyőződnöm az ima fontosságáról az életemben, add, hogy soha ne hagyjam el a legfontosabb küzdőteret – az imádságot!

Kérés: Uram, amikor nehézséget vagy gyöngeséget tapasztalok meg hitemben, segíts, hogy soha ne adjam fel, hanem továbbra is kövesselek Téged a hitben!

1.A zsidók keresték a választ. A zsidók egy nehéz ponthoz értek. Azért követték Jézust idáig, mert előző nap csodálatos módon megszaporította a kenyeret és a halat a tömeg számára. Felfedezték, hogy egy különleges személlyel állnak szemben, hogy talán Ő a Messiás, vagy legalábbis egy próféta. Kíváncsiak voltak rá és követték, hogy kérdéseket tehessenek fel neki. Minden, amit eddig mondott, kedvükre való volt. Néha nem értettek dolgokat teljesen vagy helyesen, de sok hasonló dolgot mondott Jézus ahhoz, amiket eddig is hallottak, és ezért ez nem jelentett problémát nekik. Továbbra is kérdeztek és kutattak a válaszok után, különösen a számukra kényelmes válaszok után.

2. Jézus csak titkot kínált nekik. Most Jézus igazán sokkoló dolgot mondott nekik. Azt akarta, hogy a testét egyék és a vérét igyák! Meg akarta őket döbbenteni. Valami mélyebbet várt el tőlük, mint amit eddig adtak neki. Ez idáig legtöbben úgy fogadták el Őt, mint aki kenyeret ad nekik. Tegnap megetette őket, talán ha kitartóan vándorolnak vele, még egyszer megteszi. A Messiásképük túl anyagias volt, lényegében a dávidi királyság visszaállítását remélték a római fennhatóság megtörésével. Jézus azonban egy magasabb szintre akarta őket emelni. Be akarta vonni őket Isten szerető nagylelkűségének titkába. Sokkal jobbat akart nekik ajándékozni, mint amit a manna jelentett a pusztában. Sokkal nagyobb királyságot akart nekik adni, mint amilyen Dávid királysága volt. Ésszel nem képesek felérni, annyival magasztosabb dolgot akart nekik ajándékozni, mint amire vártak. Ez csak hittel fogadható el.

3. A legnagyobb ajándékokat csak hitben lehet befogadni. Sok dolgot meg tudunk érteni, még lelki dolgokat is. A jóságos Isten megajándékozott minket intelligenciával, hogy megérthessünk néhány igazságot róla. Ám ezek olyan egyszerű igazságok, amelyek nem nyilvánítják ki Isten teljes dicsőségét. Jézus a testével akar táplálni és a vérével akar itatni minket. Kinyilatkoztatja ezt az embereknek, akik nem értették meg Őt, mert nem volt hitük. Néhányan továbbálltak, hogy találjanak maguknak egy újabb csodatevőt. Mások, akik tudásra vágytak, továbbálltak, hogy egy olyan mestert találjanak, akit meg tudnak érteni. De remélhetőleg vannak néhányan, akik Isten kinyilatkoztatott titkait keresik, az Ő legnagyobb ajándékát. Ők nem a hasuk vagy az értelmük jóllakottságát keresik. A szívüket akarják megtölteni. Jézus ilyen ajándékokat akar bőségesen adni.

Beszélgetés Krisztussal: Drága Uram, oly gyakran várok tőled anyagi javakat. Máskor azt szeretném, hogy felfoghassam titkaidat. Segíts megértenem, hogy legnagyobb ajándékaid felülmúlják értelmemet, ha kész vagyok hittel befogadni azokat, eltöltik szívem. Talán idővel képes leszek megérteni néhány dolgot, de a hit nagyszerűsége abban áll, hogy bízom benned.

Elhatározás: Milyen lelki ajándékra van leginkább szükségem? Hitre? Szeretetre? Alázatra? Valami másra? Ma szánok egy kis időt arra, hogy imában kérjem Istentől ezt az ajándékot.

A pápa imaszándéka 2012. április hónapra:
Hivatások: Hogy sok fiatal tudja elfogadni Krisztus hívását arra, hogy kövesse Őt a papságban és a szerzetesi életben.
Krisztus, remény az afrikaiaknak: Hogy a feltámadott Krisztus biztos remény jele legyen az afrikai földrészen élő férfiak és nők számára.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom