2012. április 28., szombat

Húsvét harmadik hete – szombat

2012. április 28. - Szombat


  Abban az időben,  amikor Jézus  Kafarnaumban az  élet kenyeréről  beszélt,
  tanítványai közül, akik (szavait)  hallották, többen azt mondták:  „Kemény
  beszéd  ez.   Ugyan  ki   hallgatja?”   Jézus  tudta,   hogy   tanítványai
  méltatlankodtak miatta,  azért  így  szól  hozzájuk:  „Ez  megbotránkoztat
  titeket? Hát ha  majd azt  látjátok, hogy  az Emberfia  fölmegy oda,  ahol
  azelőtt volt! A Lélek az,  ami életre kelt, a  test nem használ semmit.  A
  szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek, akik
  nem hisznek.” Jézus ugyanis  kezdettől fogva tudta,  hogy kik nem  hisznek
  benne, és hogy ki fogja őt  elárulni. Aztán így folytatta: „Ezért  mondtam
  nektek, hogy senki sem  jöhet hozzám, hacsak az  Atya meg nem adja  neki.”
  Ettől kezdve tanítványai közül sokan  visszahúzódtak, és többé nem  jártak
  vele. Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?” Simon
  Péter ezt válaszolta neki: „Uram, kihez  menjünk? Az örök élet igéi  nálad
  vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”
  Jn 6,60-69

  Elmélkedés:

  Az elmúlt napokban  olvasott élő,  mennyei kenyérről  szóló jézusi  beszéd
  után  elhangzó  emberi  válaszokról  hallottunk  az  evangéliumban.  Annak
  ellenére, hogy személyesen látták  a kenyérszaporítás csodáját, sokan  nem
  fogadják el és visszautasítják Jézus tanítását, amelyet a csodát  követően
  a mennyei kenyérről mond. Egyesek bizonyára nem értik Jézus  kijelentéseit
  erről az élő kenyérről, a  lelki táplálékról, amely Krisztus teste.  Mások
  talán nem lelki kenyérre vágyakoznak, hanem ingyen földi kenyérre, hogy ne
  kelljen azt fáradságos  munkával megszerezniük. Ismét  másokban talán  nem
  volt hit,  hogy elfogadják  azt, hogy  Jézus önmagát  tudja ajándékozni  a
  kenyérben az embereknek.  E kételkedés  és hitetlenség  ahhoz vezet,  hogy
  többen elhagyják a Mestert. A másik  oldalon viszont ott látjuk a  hűséges
  tanítványokat, akik kitartanak az Úr mellett. Az ő nevükben Péter  apostol
  tesz hitvallást: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak.”  A
  kijelentés tanulsága a következő számunkra: Aki hiszi, hogy Jézus tanítása
  az örök élet igéje, az talán könnyebben hisz abban is, hogy Krisztus Teste
  az örök élet kenyere.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:
  Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok  lakni,
  szíveddel  akarok  szeretni,  szívedben  akarok  élni.  Szívedből   akarom
  meríteni az  igazi  szeretetet,  mely  felemészti  szívemet:  benne  erőt,
  világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni. Jézusom,  szívem
  a te  szíved  szeretetének oltára  legyen,  oltár, amelyen  magamat  neked
  áldozom.  Szemem  mindenkor   szent  sebeidre   tekintsen,  elmém   mindig
  irgalmadra gondoljon.
  Vianney Szent János
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom