2012. április 22., vasárnap

Húsvét harmadik vasárnapja

A feltámadott Úr tanúi vagyunk
2012. április 22. - Húsvét harmadik vasárnapja

P. Paul Campbell LC

Lk 24,35-48
Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és azt, hogy hogyan ismerték fel őt a kenyértöréskor. Amíg ezekről beszéltek, Jézus maga állt meg közöttük, és azt mondta nekik: „Békesség nektek!” Megrémültek és féltek, mert azt hitték, hogy szellemet látnak. De ő megkérdezte tőlük: „Miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és lábamat, hogy valóban én vagyok! Tapintsatok meg, és lássátok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezt mondta, azután megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mivel örömükben még mindig nem hittek, és csak csodálkoztak, azt mondta nekik: „Van itt valami ennivalótok?” Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és a szemük láttára evett belőle. Azután így szólt hozzájuk: „Ezek azok az igék, amelyeket elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesedni mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban.” Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Azt mondta nekik: „Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnapon feltámadni halottaiból. A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.  Bevezető imádság: Uram, hiszem, hogy jelen vagy, amikor imádságommal hozzád fordulok. Bízom benned, és szilárdan hiszem, hogy ma minden kegyelmet megadsz nekem, amire szükségem van. Hálát adok neked életedért és nagylelkűségedért. Szeretném hálából neked ajándékozni az életemet.  Kérés: Uram, erősítsd meg az Eucharisztiában és életemben való jelenlétedbe vetett hitemet!  1. Jézust felismerték a kenyértörésen. Ez az evangéliumi szakasz Krisztus és az emmauszi tanítványok találkozását dolgozza fel. Visszatértek Jeruzsálembe és hírül adták a többi tanítványnak a történteket, mindazt, amit a kenyértörésben felismertek – így nevezték az első keresztények az Eucharisztiát. Lukács nem csak a feltámadott Úr megjelenéseiről számolt be, hanem azt is tanítja, hogy Krisztus, jelen van az Oltáriszentségben. Jézus nagyon szeret minket, ahogy azt a Kálvárián egyértelműen kinyilatkoztatta. Szeretné megbocsátani bűneinket, és nekünk ajándékozni az örök életet. Azonban nem elégszik meg azzal, hogy feláldozta magát értünk. Krisztus arra vágyik, hogy folyamatosan nekünk ajándékozza magát, és mindig velünk maradjon. Az Oltáriszentség az Ő határtalan szeretetének egy jele. Ez az oka és a csúcsa a mi vallásos életünknek. Ez egy olyan titok, amiről naponta kellene elmélkednünk, és életünkben a lehető leggyakrabban megtapasztalnunk. 2. „Békesség nektek!” Jézus így szólt a tanítványaihoz: „Békesség nektek!” Meg akarta őket ajándékozni a békével – azzal a békével, ami nem ebből a világból való. Mi riaszthat el minket, ha meggyőződtünk az Ő szeretetéről? Mi nyugtalaníthat minket, ha tudjuk, hogy Jézus velünk van? Ezért kérdezte meg az apostolokat: „Miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben?” Ők tanúi voltak szeretetének a kereszten, és feltámadása dicsőségének. Tanúi voltak hatalmának és jóságának. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Mi nyomasztja a szívemet? Mi az, ami elrabolja álmaimat és békességemet? Minden gondunkat átadhatjuk Jézusnak. Emlékezetünkbe idézhetjük az Ő szeretetét, jelenlétét és a béke ajándékát. Ha felkavarnak minket gondjaink, forduljunk Jézushoz, és adjuk át neki ezeket a dolgainkat!3. „Ti tanúi vagytok ezeknek.” Jézusnak ma is szüksége van tanúkra. Mennyi ember van, aki nem ismeri Őt? Mennyien vannak, akik semmit sem tudnak az Ő szeretetéről, és bűneik terhét cipelik? Nekünk a kötelességünk, hogy amint megkaptuk a hit ajándékát, azt meg is osszuk másokkal. A világnak szüksége van olyan példaképekre, akiket a kegyelem átformált, olyan katolikusokra, akik összetartanak, megélik és meg is vallják hitüket. Tanúságot kell tennünk az Oltáriszentségben rejtőző Krisztus erejéről! Megpróbálom családomat és barátaimat közelebb vinni az Oltáriszentségben a mi Urunkhoz? Beszélgetés Krisztussal: Uram, gondjaimat a Te kezedbe teszem. Segíts, hogy továbbra is bízzak gondoskodó szeretetedben. Maradj ma velem, és segíts, hogy megéljem, amit hiszek. Tudom, hogy velem vagy, de nehezemre esik megosztanom másokkal a hitemet. Add meg a bátorságot, mire szükségem van, hogy beszélni tudjak rólad és szeretetedről. Tudom, hogy az embereknek szüksége van rád. Ajándékozz nekem okosságot, hogy tudjam, mit kell tennem, és szólnom! Elhatározás: Ma közvetíteni akarom Krisztus szeretetét – ami jelen van az Oltáriszentségben – valaki felé, aki közel áll hozzám.

Erdő Péter bíboros atya 2012. áprilisi imaszándéka:Imádkozzunk, hogy húsvét ünnepe erősítse Istenbe vetett bizalmunkat és egymás iránti szeretetünket, mert Krisztus mindnyájunkért meghalt és mindenkit az örök boldogságra hív. --
Ez a Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat napi evangéliumhoz kapcsolódó listája. A Vándor Evangélium program ebben az évben a Család évét szolgálja.
Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, az alábbi e-mailcímen felteheti: info@vandorevangelium.hu
http://www.vandorevangelium.hu/

Segít ez a szolgálat önnek? Szívesen segítené szolgálatunkat?
Elsősorban azzal teheti meg, ha másnak is ajánlja a napi elmélkedéseket, azonban örömmel fogadunk minden anyagi támogatást is, amelyek segítik missziós tevékenységeinket. Alapítványunk várja adója 1%-ának felajánlását is, hogy az evangélium terjesztésére fordíthassa.

Missio Christi Alapítvány
Adószám: 18254589-1-43
CIB Bank 11100908-18254589-10000001

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom