2012. április 19., csütörtök

Húsvét második hete - csütörtök

A Lélek ajándéka
2012. április 19. Húsvét második hete - csütörtök

P. Steven Reilly, LC

Jn 3, 31-36
Aki felülről jön, fölötte van mindenkinek. Aki a földről való, az földi, és a földről beszél. Aki a mennyből jön, feljebb való mindenkinél. Arról tanúskodik, amit látott és hallott, de a tanúságát senki sem fogadja el. Aki elfogadja tanúságát, az igazolja, hogy Isten igazmondó. Mert akit Isten küldött, az az Isten igéit mondja, ő ugyanis a Lelket nem mértékkel adja. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe adott. Aki a Fiúban hisz, annak örök élete van, aki pedig nem hisz a Fiúban, nem látja meg az életet, hanem Isten haragja marad rajta.

Bevezető ima: Uram, eléd jövök, szegényen és méltatlanul. Te mégis hatalmas szeretettel fogadsz engem. Az elmélkedés során az erőfeszítésemmel szeretném egy kicsit viszonozni a Te nagy kedvességedet.

Kérés: Uram, segíts, hogy együtt tudjak működni legnagyobb ajándékoddal, a Szentlélekkel.

1. Nincs hiány a Lélek ajándékában. Jézus nem méregeti a Lélek ajándékának mértékét. A Szentlélekkel és rajta keresztül Krisztus az egész életünket egy másik szintre emeli. Az Úr nagylelkűsége lenyűgöző. Gondolj az Oltáriszentségre. Minden alkalommal, mikor az Urat magunkhoz vesszük, a lelkünkben megújítja és elmélyíti a Szentlélek jelenlétét. Minden szentáldozással felkészítjük a testünket és a lelkünket a Feltámadás halhatatlanságára. Természetesen egy ilyen ajándék választ vár. Ennek a nagylelkűséggel szemben hogyan is lehetünk zsugoriak a válasznál?

2. Emberi kapcsolataink ajándéka. A Lélek ajándéka alapvető az emberi kapcsolatainkhoz. Jézus heves imája az Utolsó vacsorán a tanítványok egységéért volt: Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned. (Jn 17, 21). Egy ilyen egységben a Szentlélek teljességgel nélkülözhetetlen. Azért, hogy hatásos legyen a Lélek ajándéka, gondoskodik az ellenméregről a széthúzáshoz való hajlamunknak. A Lélek legyőzi a büszkeségünket és az egoizmusunkat azzal, hogy emlékeztet minket Krisztus alázatára. Felkavarja a felismerést, hogy szeretetben kell élnünk, és megadja az erőt nekünk, hogy ne számolgassuk az árat, ha adnunk kell valamit. Képessé tesz minket arra, hogy megőrizzük az egységet.

3. Lelki életünk ajándéka. A szívünknek az a mélye, ahol végül megtapasztalhatjuk a Léleknek az ajándékát. De van úgy, hogy inkább kiszáradt kútnak érezzük magunkat, és nem örök életet adó forrásnak. (Jn 4, 14). A Szentlélek munkálkodik – bőven – nem kevésbé a szárazság pillanataiban, mint a vigasztalások során. Arra törekszik, hogy megtisztítson bennünket azoktól a kötődésektől, amelyek visszatartanak minket. Arra vezet minket, hogy Istent önmagáért keressük, és ne csak mint lelki cukros bácsit. Mégis, várnunk kell a vigasztalás pillanatára azzal a reményteli tudással, hogy az Úr közel van. Amikor megtapasztaljuk ezt a vigasztalást, megtapasztalhatjuk annak a megerősítését is, hogy a Lélek, mint az Úr ajándéka, semmihez sem hasonlítható!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, a Szentlélek az Egyház lelke. Ő az ajándék, amelyet akkora nagylelkűséggel adtál nekünk. Segíts nekünk, hogy még inkább e szerint az igazság szerint éljünk. Segíts, hogy engedelmesek legyünk akkor is, amikor késztetést érzünk a büszkeségre. Segíts, hogy szeressünk akkor is, amikor késztetést érzünk az elutasításra. Add, hogy Szentlelked folyamatosan megújítsa a kapcsolatot, amely együtt tart minket.

Elhatározás: Táplálom magamban a felebaráti szeretetet azáltal, hogy különös figyelmet fordítok a Szentlélek indításaira.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom