2012. április 19., csütörtök

Húsvét második hete - csütörtök

  2012. április 19. – Csütörtök


  Abban az időben így  tanított Jézus: „Aki a  mennyből jön le, az  mindenki
  fölött áll. Aki viszont a földről  való, az földies, és a földi  dolgokról
  beszél. Aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Arról tesz  tanúságot,
  amit látott és hallott, tanúságtételét  azonban senki sem fogadja el.  Ám,
  aki mégis elfogadja  tanúságát, az  megerősíti, hogy  az Isten  igazmondó.
  Akit Isten küldött, Isten  igéit hirdeti, mert Isten  nem adja szűkösen  a
  Szentlelket. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe helyezett. Aki
  hisz a Fiúban, annak örök élete van;  aki pedig nem hisz a Fiúnak, az  nem
  nyeri el az örök életet, hanem Isten büntetése sújtja.”
  Jn 3,31-36

  Elmélkedés:

  A Nikodémussal folytatott párbeszédet  és Keresztelő János  tanúságtételét
  zárja le a  mai rész  János evangéliumában, amelynek  érdekessége az  örök
  életet elnyerő  hívők  és az  isteni  ítélet  alá eső  nem  hívők  közötti
  megosztottság. Bár  mindenkinek  lehetősége  van  arra,  hogy  megértse  a
  Szentlelket  és  elfogadja  Krisztust  az  Isten  Fiának,  mégis   egyesek
  elutasítják a mennyei Atya küldöttét, Jézust.
  A hívők  számára  érthetetlen a  nem  hívők viselkedése,  de  valószínűleg
  fordítva is  ugyanígy  van. A  „földies”  és a  „mennyei”  gondolkodás  és
  viselkedés  közti  ellentmondás  kibékíthetetlennek  tűnik.  Az   aratásig
  ugyanis együtt kell nőnie a konkolynak is a búzával, az ítélet csak később
  jön el. Mi persze sokszor türelmetlenkedünk, azonnali igazságszolgáltatást
  szeretnénk, hogy minél előbb napvilágra kerüljön az igazság. Isten másképp
  sokszor másképp tervez, s megengedi  a pillanatnyi rosszat is egy  későbbi
  nagyobb jó érdekében.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Én Istenem! Felajánlom magamat égő áldozatul irgalmas szeretetednek,  hogy
  életem a tökéletes szeretet egyetlen hősi tette legyen. Könyörgök  Hozzád,
  hogy a Benned rejlő végtelen szeretetnek árját öntsd át lelkembe, hogy  az
  engem felemésszen, és a Te szeretetednek vértanújává tegyen.
  Igen, így akarok  elkészülni rá, hogy  Előtted megjelenhessek: a  szeretet
  mártírhalálával akarok meghalni, s így  egyenest a Te irgalmas  szereteted
  karjaiba repülni.
  Lisieux-i Szent Teréz
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom