2012. április 16., hétfő

Húsvét második hete – hétfő

Újjá születni
2012. április 16. Húsvét második hete – hétfő

P. Michael Goodyear

Jn 3,1-8
Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: "Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbeviszel, ha nincs vele az Isten." Jézus azt felelte neki: "Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát." Nikodémus megkérdezte: "Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újra szülessék?" Erre Jézus azt mondta: "Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.

Bevezető ima: Uram, Te jobban tudod, hogy mire van szükségem, mint én. Szentlelked mutassa meg, hogy mit kérjek ebben az imában. Be akarom teljesíteni szent akaratodat az életemben. Szeretlek Uram, és beléd vetem minden reményemet.

Kérés: Uram, növeld Szentlelked iránti érzékenységemet!

1. A mi szemeink. Mit látnak a szemeink? Látják Isten munkáját a teremtményekben, amelyek az Ő szeretetét hirdetik. Úgy látják a teremtményeket, mint a szerető Teremtőnek való válaszadás és tudás jelentését. Szemeink látják a lehetőségeket, amelyekben gyakorolhatjuk azt a fajta szeretetet, amelyet ettől a Teremtőtől tanultunk. Látják Krisztus titokzatos szeretetét az Oltáriszentségben. Látják a Lélek működését az Egyházban, Krisztus titokzatos Testében. A szemek a hit eszközei, amelyek megbízhatóan szolgálnak minket a mennybe vezető úton. Érvényes ez az én szemeimre is?

2. A szív szemei. Ha a szívből jövő dolgok bemocskolhatják az embert, ugyanúgy a szívből származhatnak azok a dolgok is, amelyek által szentté válunk. A szemek a szív eszközei is. A szemek arra figyelnek, amit a szív kincsnek tart. Krisztus nagyon tisztán kijelentette: „A test világa a szem. Ha szemed ép, egész tested világos. De ha a szemed rossz, egész testedre sötétség borul. Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség?” (Mt 6, 22).

3. A Lélek szemei. „A szél ott fúj, ahol akar, és hallhatod is az általa keltett zajt, de nem tudod, hogy honnan jön és hová tart.” Ugyanez igaz a Lélekre is. A Szentlélek, a Vigasztaló, a szavak hangja nélkül beszél a lelkünkhöz. A lélek szemei, amelyeket ugyanez a Lélek vezérel, segítenek minket észrevenni, ami jó, és abban, hogy az Ő vigasztalásának mindig örvendjünk. Ebben a húsvéti időszakban, a Lélek elkezdi működését, és az Egyház még bensőségesebben énekli: „Veni Sancti Spiritus! - Jöjj Szentlélek!” Mint ennek a titokzatos Testnek a tagjai, egyértelmű parancs számunkra, de egyben csodálatos jogunk is, hogy csatlakozzunk ehhez az imához.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus Krisztus, Te megígérted, hogy elküldöd Egyházadba a Szentlelket, és különböző alkalmakkal felkészíted az apostolokat arra, hogy készek legyenek. Úgy, ahogyan Izrael népe is pillanatok alatt elkészült a Pászka ünnepén az elindulásra, vezess engem is, hogy kész legyek elindulni Szentlelkeddel!

Elhatározás: Ma, rövid fohászokkal, többször is segítségül hívom a Szentlelket.

Erdő Péter bíboros atya 2012. áprilisi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy húsvét ünnepe erősítse Istenbe vetett bizalmunkat és egymás iránti szeretetünket, mert Krisztus mindnyájunkért meghalt és mindenkit az örök boldogságra hív.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom