2012. április 16., hétfő

Húsvét második hete – hétfő

  2012. április 16. - Hétfő


  Volt a farizeusok  között egy  Nikodémus nevű  férfi, aki  a zsidók  egyik
  főembere volt.  Éjnek  idején  fölkereste  Jézust,  és  ezt  mondta  neki:
  „Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Senki sem tud  ugyanis
  ilyen csodajeleket tenni, amilyeneket te művelsz, ha az Isten nincs vele.”
  Jézus így felelt neki: „Bizony, bizony,  mondom neked, ha valaki újra  nem
  születik, nem láthatja meg az Isten országát.” Erre Nikodémus megkérdezte:
  „Hogyan születhetik valaki újra, amikor  már öreg? Csak nem térhet  vissza
  anyja méhébe, hogy  újra szülessék?”  Jézus így  felelt: „Bizony,  bizony,
  mondom neked: aki újjá nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet  be
  az Isten országába. Ami testből születik, az test, – ami viszont  Lélekből
  születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy ezt mondtam neked: újjá  kell
  születnetek! A szél  ott fúj, ahol  akar; hallod ugyan  a zúgását, de  nem
  tudod, honnan jön, és  hová megy. Így van  ez mindenkivel, aki a  Lélekből
  született.”
  Jn 3,1-8

  Elmélkedés:

  A Nikodémussal folytatott párbeszéd részletes leírása bizonyára azt a célt
  szolgálja, hogy  az olvasó  számára János  evangélista bemutassa  a  hit
  útját. A húsvét ünnepe  és a feltámadás titkának  megismerése a hit  útján
  indít el  mindannyiunkat,  s ennek  az  útnak jelentős  állomása  a  lelki
  újjászületés. Krisztus  test szerinti  feltámadásának egyik  következménye
  az, hogy tanítványainak lelkileg kell újjászületniük. Ezt az újjászületést
  Isten  Lelke   kezdeményezi   bennünk.   A  feltámadás   révén   a   testi
  újjászületésben is részesülünk  majd. A  lelki újjászületés  a földi  élet
  idejére tesz  hasonlóvá  minket  Krisztushoz,  a  testi  feltámadás  pedig
  Krisztus sorsában részesít minket az örök életben.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:


  Uram, te irányítsd közösségünket!  Ajándékozz meg minket  tisztánlátással,
  hogy  fölismerjük  a  helyes  utat,  s  azon  rendíthetetlenül  haladjunk!
  Távoztass el  tőlünk mindent,  ami nem  egyenes, ami  nem tisztes  és  nem
  becsületes! Taníts  meg önként,  szabadon engedelmeskedni  elöljáróinknak,
  akik a tőled kapott hatalmat  képviselik! Add, hogy örömmel élvezzük  szép
  világodat, de tartsd távol tőlünk a mohóság és élvezetvágy szellemét! Add,
  hogy vidám  alkotókedvnek  örvendjünk,  de  minden más  cél  fölött  a  te
  akaratod lebegjen előttünk!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom