2012. április 17., kedd

Húsvét második hete – kedd


2012. április 17. - Kedd


  Abban az időben: Nikodémus éjnek  idején felkereste Jézust, aki így  szólt
  hozzá: „Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek!  A
  szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön,
  és hová megy.  Így van  ez mindenkivel,  aki a  Lélekből született.”  Erre
  Nikodémus megkérdezte: „Hogyan lehetséges  ez?” Jézus így válaszolt  neki:
  „Te Izrael népének  tanítója vagy,  és nem érted  ezeket? Bizony,  bizony,
  mondom neked, hogy  arról beszélünk,  amit tudunk;  és arról  tanúskodunk,
  amit látunk.  De  a  mi  tanúságtételünket nem  fogadjátok  el.  Ha  földi
  dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni,
  ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek?  Senki sem ment föl a  mennybe,
  csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte
  a kígyót  a pusztában,  úgy fogják  felmagasztalni az  Emberfiát is,  hogy
  mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”
  Jn 3,7-15

  Elmélkedés:

  Mai evangéliumi szakaszunkban Jézus folytatja beszélgetését  Nikodémussal,
  akit továbbvezet a hit útján. Ezen az úton a következő állomás, amikor  az
  ember  elfogadja  Isten  tanúskodását.   Értelmi  megismerésünk  itt   már
  korlátokba ütközik, amelyet csak  a hit révén győzhetünk  le. A hit  Isten
  titkainak  a  megismerését  kínálja  számunkra,  amely  azért   lehetséges
  számunkra, mert Isten kinyilatkoztatja magát nekünk. A hit Isten  ajándéka
  és az ő  tanúskodásán alapszik. Isten  Lelke világosítja meg  értelmünket,
  hogy  felismerjük   és  bizalommal   elfogadjuk  a   számunkra   felkínált
  üdvösséget. Az isteni üdvözítő szándék Jézus személyében tárul nekünk, aki
  a kegyelmet közvetíti számunkra.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Uram, te  akartad, hogy  az én  megváltásom a  te lelked  halálküzdelmével
  kezdődjék. Én pedig az általam és  az emberek által elkövetett sok  sértés
  helyrehozásaként ma elkezdem neked szentelni a lelkemet. Formálj  belőlem,
  ó, Uram,  amit akarsz:  minden fönntartás  nélkül rád  bízom magam.  Neked
  szentelem akaratomat:  tedd mindig  azonossá  a tiéddel.  Neked  szentelem
  emlékezetemet, hogy mindig emlékezzék  rád; értelmemet, hogy mindig  veled
  foglalkozzon.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom