2012. április 18., szerda

Húsvét második hete – szerda


2012. április 18. - Szerda


  Abban az időben így  tanított Jézus: „Úgy szerette  Isten a világot,  hogy
  egyszülött Fiát adta oda, hogy aki  benne hisz, el ne vesszen, hanem  örök
  élete legyen.  Isten nem  azért küldte  Fiát a  világba, hogy  elítélje  a
  világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik
  ítélet alá, de aki nem  hisz, az már ítéletet  vont magára, mert nem  hitt
  Isten egyszülött Fiában. Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de  az
  emberek jobban szerették a sötétséget,  mint a világosságot, mert  tetteik
  gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot,
  és nem  megy  a világosságra,  nehogy  napvilágra kerüljenek  tettei.  Aki
  azonban  az  igazságot  cselekszi,   a  világosságra  megy,  hadd   jusson
  nyilvánosságra, hogy tetteit Istenben vitte végbe.”
  Jn 3,16-21

  Elmélkedés:

  Az  elmúlt  napokban  már  elmélkedtünk   arról,  hogy  a  hit  az   Isten
  megismerésének az útja,  amely úton  Őt, mint  legfőbb igazságot  ismerjük
  meg. Isten megismerése során ráébredünk arra, hogy legfőbb tulajdonsága  a
  szeretet,  sőt,   Ő  maga   a  szeretet.   János  apostol   írja   mintegy
  vallomásszerűen:  „Megismertük   a  szeretetet,   amellyel  Isten   szeret
  bennünket, és mi hittünk a  szeretetnek” (Jn 4,16). Isten szeretete  akkor
  éri el tetőpontját, amikor az Atya elküldi  Jézust, a Fiút a világba és  ő
  feláldozza magát a kereszten. Amikor  hiszünk a Jézus kereszthalálában  és
  feltámadásában megmutatkozó isteni szeretetnek, akkor egy új távlat nyílik
  meg számunkra, a hit útja, amely számunkra is a halálon és a  feltámadáson
  keresztül az örök életre vezet.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Jóságos Istenem,  hálás szível  köszönöm Neked  mindazt, amivel  mindennap
  elhalmozol Jóságodból, köszönök mindent azok  helyett és nevében is,  akik
  ezt nem teszik meg.  Édes Jézusom, határtalan  Jóság! Milyen sokat  tettél
  azért, hogy az emberek  viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis,  hogy
  sokan nem szeretnek  Téged? Szent kegyelmeddel  eltökélem, hogy  amennyire
  csak képes vagyok, szeretlek Téged mindenek fölött! Ámen.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom