2012. április 21., szombat

Húsvét második hete – szombat

A héten hétfőn, április 16-án volt XVI. Benedek pápa 85 éves.
Április 19-én, csütörtökön megválasztásának, április 24-én pedig beiktatásának hetedik évfordulóját ünnepeljük.
Imádkozzunk érte, hogy a Szentlélek világossága és ereje kísérje legfőbb pásztori szolgálatát.

Ne féljetek!
2012. április 21. Húsvét második hete – szombat 

P. Steven Reilly, LC

Jn 6,16-21
Miután beesteledett, tanítványai lementek a tengerre. Beszálltak a bárkába, és elindultak a tengeren túlra, Kafarnaumba. Besötétedett már, de Jézus még mindig nem ment oda hozzájuk. Mivel nagy szél támadt, a tenger háborgott. Amikor mintegy huszonöt vagy harminc stádiumra hajóztak, látták, hogy Jézus a tengeren járva a bárkához közeledik, és megrémültek. Ő pedig így szólt hozzájuk: ,,Én vagyok, ne féljetek!” Fel akarták őt venni a bárkába, de a bárka azonnal a parthoz érkezett, ahová tartottak.

Bevezető ima: Gyámoltalanul és méltatlanul jövők eléd Uram, Te mégis nagy szeretettel köszöntesz. Ebben az elmélkedésben megpróbálok egy keveset visszafizetni jóságodból.

Kérés: Add Uram, hogy sose féljek, tudván, hogy mindig mellettem állsz!

1.Nehéz idők. Életünk bizonyos pillanatait jól szimbolizálja a mai olvasmány: zavaros víz, sötétség, kevés előrehaladás. Időnként, lelkünk vizét, felkavarják váratlan érzelmeink, büszkeségünk, hiúságunk; elveszítjük irányérzékünket és hiábavalóan evezünk. Van-e másik út, ha Krisztus nincs hajónkon? Mikor küszködünk, figyelnünk kell imaéletünkre is, talán ebben van a megoldás egyes nehézségeinkre.

2. Én Vagyok! Jézus válasza tanítványai félelmére egy felséges világ. „Én Vagyok”- az isteni név, melyet Isten használt, amikor Mózeshez beszélt az égő csipkebokorból. Erő és hatalom sugárzik ebből a névből. Isten nem nézi tétlenül küszködésünket a távolból. Segítségünkre siet, hogy a tanítványokkal tette a mai evangéliumban.

3. A biztonságos kikötő. A part azonnali feltűnése olyasmi, amit nehéz elképzelnünk. A tanítványok számára ez majdnem olyan lehetett, mint felébredni egy rémálomból, a veszélyes zavaros vizek közepéből egyből Krisztus mellett találják magukat a szárazföldön. Mit üzen ez számunkra? Talán, azzal. hogy felvesszük Krisztust a hajónkra, bizonyos értelemben már el is értük célunkat.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy ne sodorjanak el büszkeségem, hiúságom és érzékiségem hullámai. Mikor egyhelyben topogok, ki mást vádolhatnék magamon kívül? Mégis kegyelmedben bízom. Isteni jelenléted megnyugtat engem. Uram, soha ne hagyj hajómon magamra!

Elhatározás: Ma megújítom hitemet Krisztusban a szentáldozás által.

A pápa imaszándéka 2012. április hónapra:
Hivatások: Hogy sok fiatal tudja elfogadni Krisztus hívását arra, hogy kövesse Őt a papságban és a szerzetesi életben.
Krisztus, remény az afrikaiaknak: Hogy a feltámadott Krisztus biztos remény jele legyen az afrikai földrészen élő férfiak és nők számára.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom