2012. április 21., szombat

Húsvét második hete – szombat

2012. április 21. - Szombat


  A kenyérszaporítás napján, amikor beesteledett, Jézus tanítványai lementek
  a tóra. Beszálltak a bárkába és elindultak a tavon át Kafarnaum felé.  Már
  rájuk sötétedett de Jézus még mindig nem volt velük. Erős szél fújt, és  a
  tó háborgott. Huszonöt-harminc stádiumnyit (mintegy öt kilométert) eveztek
  már, amikor látták, hogy Jézus a vízen járva közeledik a bárkához.  Nagyon
  megijedtek. De  Jézus  bátorította őket:  „Én  vagyok, ne  féljetek!”  Fel
  akarták venni a bárkába, de a bárka abban a pillanatban partot ért,  éppen
  ott, ahová tartottak.
  Jn 6,16-21

  Elmélkedés:

  A feltámadt Jézus  elsőként békét hoz  az apostoloknak és  tanítványoknak,
  majd pedig  örömmel  tölti el  a  szívüket. Jézus  megjelenése  eloszlatja
  félelmüket. Feltámadása után ugyanazokkal a szavakkal bátorítja őket, mint
  amelyeket  akkor  mondott,  amikor  a  vizen  járva  közeledett  hozzájuk:
  Békesség nektek. A háborgó tavon az okozta félelmüket, hogy egyedül vannak
  és nincs  velünk  mesterük,  s  Jézus  kereszthalála  után  is  az  okozza
  csalódottságukat, hogy Jézus eltávozott  körükből. Az Úr újbóli  jelenléte
  egyúttal istenségét is bizonyítja, hiszen  nem vonatkoznak rá a  természet
  törvényei. Jézus közelében nincs okunk félelemre, hiszen a mi szívünket is
  örömmel, bátorsággal tölti el.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Örök Atya,  tekints irgalmas  szemmel az  egész emberiségre,  különösen  a
  szegény bűnösökre,  akiket  Jézus  legirgalmasabb  Szíve  oltalmaz.  Az  Ő
  keserves   kínszenvedése   által   könyörülj   rajtunk,   hogy    irgalmad
  mindenhatóságát dicsérjük mindörökké.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom