2012. április 30., hétfő

Húsvét negyedik hete – hétfő

Átmenni a kapun
2012. április 30. Húsvét negyedik hete – hétfő

P. Steven Reilly LC

Jn 10, 1-10

Bevezető imádság: Uram, hiszem, hogy itt vagy velem. Ez az imában veled töltött idő a legfontosabb időszak a napomban. Tudom, hogy sok kegyelemmel akarsz megajándékozni a mai napon. Kérlek, segíts nekem, hogy hálás buzgósággal éljek is velük!

Kérés: Uram, segíts átmennem a kapun, és hogy ne halljak más hangot a tieden kívül!

1. Jézus a kapu. Minden ember boldog akar lenni. Senki sincs a föld színén, aki tudatosan választaná a boldogtalanságot és a szomorú hangulatot. Akkor mégis, hogyan lehetséges az, hogy annyi ember „öntudatlanul” ezt választja, vagy éppen lekési azt a hajót, amelyik fedélzetén az életnek valódi értelme van? Jézus a kapu! Ha igazán teljesíteni akarjuk legmélyebb emberségünkből fakadó vágyainkat, indíttatásainkat, akkor ismernünk és szeretnünk kell Krisztust. Ameddig Jézus csak másodlagos helyet foglal el éltünkben máshoz vagy más valakihez viszonyítva, még nem teljesen haladtunk át a kapun. A döntő lépés megtétele és a valódi áthaladás a kapun a legjobb elhatározás, amit valaha is meghozhatunk.

2. Az idegenek hangja. Ha nem megyünk át a kapun, sebezhetők maradunk. Azok, akik nincsenek teljes mértékben elköteleződve, könnyen találhatják kecsegtetőnek az idegenek ajánlatait. De Krisztus juhai megtagadják azok hangját a Pásztorhoz való hűség folytán. A kitartás a katolikus hitünkben és katolikus életvitelünk mellett egy állandó, Krisztusra irányuló összpontosítást követel meg tőlünk. Még ha egy zűrzavaros, ellenhang ostromol is minket, az Úr hangja mindig fölül fog kerekedni azon a lármán. Hűségesnek kell lennünk! Imaéletünk az a kiváltságos és alkalmas terület, ahol kiűzhetjük ezeket a hangokat, és igazán Krisztust hallgathatjuk; ami azért van így, mert az imádságunk a nap legfontosabb mozzanata. Mennyire határozott, vagy gyenge lábakon álló az imaéletem?

3. Bőséges élet. Az erőfeszítés, amit azért hozunk, hogy keresztülmenjük a kapun, és hogy egyedül a Jó Pásztor hangjára figyeljünk, bőséges „jutalmat” biztosít számunkra. „Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.” Milyen tulajdonképpen ez az élet? Tulajdonképpen nincs is a világon nincs ehhez fogható dolog. A bőséges élet, amit Krisztus ad nekünk, a Szentháromság lélekben rejlő jelenléte az egyes lelkekben. Ez az a szeretet, ami beborítja az hiteles keresztény otthonokat és közösségeket. Ez az a béke, ami olyan lelkiismeretből fakad, amelyik a megbocsátás megtapasztalásából ered. Mit tudna bárki is adni, ami versenyképes ezzel szemben?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus. Köszönöm neked ezt az időt, amit együtt tölthettünk. Rengetegszer engedtem már más hangoknak, hogy eltérítsenek tőled. Megígérem, hogy a feléd vezető hűség útján fogok haladni. Kérlek, add meg kegyelmedet, hogy mindvégig kitartsak, és példát tudjak mutatni másoknak, ezzel is segítve őket keresztülmenni a kapun!

Elhatározás: Kinyújtom kezemet egy olyan rokonom felé, aki eltávolodott az Egyháztól, hogy visszatükrözzem számára Krisztus, a Jó Pásztor szeretetét azzal a reménnyel, hogy ez majd elvezeti őt a kapuhoz.

Erdő Péter bíboros atya 2012. áprilisi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy húsvét ünnepe erősítse Istenbe vetett bizalmunkat és egymás iránti szeretetünket, mert Krisztus mindnyájunkért meghalt és mindenkit az örök boldogságra hív.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom