2012. április 12., csütörtök

Húsvét nyolcada – csütörtök

Tanúi vagytok mindennek
2012. április 12. Húsvét nyolcada – csütörtök

P. Robert Presutti LC

Lk 24,35-48
Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.

Bevezető ima: Uram, Te vagy az élet forrása, mivel Te vagy maga az Élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodni a jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd.

Kérés: Uram Jézus, hozd el nekem a húsvét békéjét! Hadd legyek részese a bűn és halál feletti győzelmednek! Csak érted akarok élni.

1. A tanítványok bizonytalan és tétova válasza a feltámadásra. Az evangélium leírásai jelzik, hogy a tanítványok tétován reagáltak az eseményekre. Akarnak hinni, de nincs bizalmuk. Őszintén örülnek, hogy látják a feltámadott Krisztust, de még nem küzdték le teljesen óvatos kételyeiket. A két emmauszi tanítvány elmeséli a találkozást, és ekkor Krisztus megjelenik. És hiába van ott, közvetlen előttük, csak lassan hisznek neki. Urunk türelmes, megérti ezt a magatartást, és bátorítja őket. Nem enni jött, de elfogad egy kevés halat, hogy segítse hitüket. Mindnyájunknak vannak világos és szeretetteljes pillanataink és makacs, belső ellenállással terhelt időszakaink is. Akarok hinni, de ha ez a hamis biztonság feladását igényli, akkor előbb lemondásra és megtisztulásra van szükségem. Krisztus segít gyengeségem leküzdésében közelségével, barátságával.

2. Én vagyok. Krisztus nem kísértet. Nem képzeletem játéka vagy vágyam megtestesülése, hanem valami, ami túl jó, hogy igaz legyen. Krisztus valóságosabb, mint az én félelmeim, hatalmasabb, mint a bűn és a halál. Mikor a tanítványok bizonytalanul fogadják jelenlétét, arra hívja őket, hogy szedjék össze magukat, és hittel szemléljék Őt. A hittel való elmélkedés és szemlélődés mindig elvezet Krisztus igazságához. Nem saját magam által teremtett, képzelt világban élek én is, mert nem elmélkedem hittel életem valós eseményeiről? Kételyeimet Krisztusba vetett hittel és bizalommal kell leküzdenem.

3. Ahogy írva van. A kereszt nem volt tévedés. Krisztus nem szükséges rossznak látja, hanem ahogyan „meg van írva”. Más szóval, nem történhetett másképpen. Kereszt nélkül nincsen feltámadás. Feltámadás nélkül nem jön el az élet teljessége, nincs meg a jövendő reménye. A én életemben is megjelent Krisztus keresztje. Az, ami egy váratlan fordulatnak, akadálynak, problémának tűnt, az Úr számára szívem megtisztítását, a feltámadás eljövetelét jelenti.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, néha félek, hogy szellemet látok, mint a tanítványok. Szándékod, akaratod olyan messze magasan áll felettem, hogy néha alig tudom megkülönböztetni akaratodat, hívásodat saját vágyálmaimtól és hamis reményeimtől. Segíts, hogy benned találjam meg reményeim forrását, és az Egyetlent, aki soha sem vezet félre!

Elhatározás: Ma beszélni fogok valakivel Krisztus feltámadásáról és arról a reményről, amit ez jelent.

Erdő Péter bíboros atya 2012. áprilisi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy húsvét ünnepe erősítse Istenbe vetett bizalmunkat és egymás iránti szeretetünket, mert Krisztus mindnyájunkért meghalt és mindenkit az örök boldogságra hív.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom