2012. április 10., kedd

Húsvét nyolcada – kedd

2012. április 10. - Kedd


  Húsvétvasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál.  Amint
  ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste  feküdt,
  két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a
  másik a lábnál. Így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” „Mert  elvitték
  az én Uramat – felelte –, és nem tudom, hová tették.” Ezzel  hátrafordult,
  és íme, Jézus állt  előtte. Nézte, de  nem ismerte föl,  hogy ő az.  Jézus
  megkérdezte: „Asszony,  miért  sírsz?  Kit keresel?”  Mária  Magdolna  azt
  hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: „Uram, ha te vitted el,  mondd
  meg, hová  tetted,  hogy  magammal vihessem.”  Jézus  erre  megszólította:
  „Mária!” Mária felkiáltott: „Rabbóni!” – vagyis Mester. „Ne tartóztass!  –
  felelte  Jézus.  –  Még   nem  mentem  föl  az   Atyához.  Te  most   menj
  testvéreimhez, és vigyél  hírt nekik!  Fölmegyek az  én Atyámhoz  és a  ti
  Atyátokhoz, az  én  Istenemhez  és  a  ti  Istenetekhez.”  Mária  Magdolna
  elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat.” – És  elmondta,
  amit az Úr üzent.
  Jn 20,11-18

  Elmélkedés:

  Mária Magdolna  nem az  első pillanatban  ismeri meg  a feltámadt  Jézust,
  hanem csak azután,  hogy beszél vele,  és nevén szólítja  az Úr.  Krisztus
  megismerése és felismerése bizony lassú  folyamat sok esetben. Nem  értünk
  meg mindent  rögtön. S  hiába türelmetlenkednénk,  Jézus nem  mutatja  meg
  magát azonnal, hanem csak  lassan, fokozatosan, hogy  szokja a szemünk,  a
  lelkünk, a szívünk. A feltámadás hitére való eljutás nem egyik pillanatról
  a másikra történik a legtöbb ember  életében. Ha nem adjuk fel a  keresést
  akkor sem, ha csak egy  üres sírt találunk, biztosan találkozhatunk  vele.
  Mert ez a keresés a hitünknek,  a szeretetünknek és a ragaszkodásunknak  a
  jele. Ha csak távolról nézegetjük, s nem igyekszünk minél közelebb kerülni
  hozzá, sosem  tud  megszólítani minket.  Jézus  ismer minket,  a  nevünkön
  szólít. Ekkor  felnyílik  szemünk  és felismerjük.  Boldogok  vagyunk,  ha
  találkozhatunk vele, és feltámadásának hirdetői lehetünk.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Uram, Istenem,  gyarapítsd, sokasítsd  Egyházadat, és  egyesíts  mindenkit
  egységben. Tedd, hogy a  nép feddhetetlenül éljen,  egyetértő legyen a  te
  igaz hitedben és annak  megvallásában. Sugalld szívükbe tanításod  szavát!
  Hiszen  a  te   ajándékod,  hogy   elfogadtál  Krisztusod   evangéliumának
  hirdetésére, és  arra késztettél,  hogy  jó, neked  kedves  cselekedeteket
  vigyünk végbe.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom