2012. április 13., péntek

Húsvét nyolcada – péntek


2012. április 13. - Péntek


  Feltámadása után  Jézus egy  alkalommal így  jelent meg  tanítványainak  a
  Tibériás-tó partján:  Együtt  voltak  Simon Péter  és  Tamás,  melléknevén
  Didimusz (vagyis Iker), továbbá a galileai Kánából való Nátánáel, Zebedeus
  fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Elmegyek
  halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak.
  De azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a
  parton. A  tanítványok azonban  nem  ismerték fel,  hogy Jézus  az.  Jézus
  megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték.
  Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd
  találtok.” Kivetették a hálót,  s alig bírták  kihúzni a tömérdek  haltól.
  Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!”
  Amint Simon Péter meghallotta,  hogy az Úr az,  magára öltötte köntösét  –
  mert neki volt vetkőzve –, és be-ugrott a vízbe. A többi tanítvány követte
  a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze  a
  parttól, csak  mintegy  kétszáz  könyöknyire. Amikor  partot  értek,  izzó
  parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt  nekik:
  „Hozzatok a  halakból,  amelyeket  most fogtatok.”  Péter  visszament,  és
  partra vonta  a  hálót,  amely  tele  volt  nagy  halakkal,  szám  szerint
  százötvenhárommal, s bár ennyi  volt benne, nem szakadt  el a háló.  Jézus
  hívta őket:  „Gyertek,  egyetek!”  A tanítványok  közül  senki  sem  merte
  megkérdezni: „Ki vagy?”  – hiszen  tudták, hogy az  Úr az.  Jézus fogta  a
  kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a  halból is. Ez volt a harmadik  eset,
  hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak.
  Jn 21,1-14

  Elmélkedés:

  A Jézus  halálát és  feltámadását követő  első napokban  az apostolok  azt
  gondolták,   hogy    Mesterük    küldetésének    befejeztével    nyugodtan
  visszatérhetnek korábbi életükbe és folytathatják eredeti foglalkozásukat.
  Pétert és a  többi halászt  ismét ott találjuk  a bárkában  a tavon,  mint
  három évvel korábban, amikor Jézus meghívta őket követésére.
  Most újra  hozzájuk lép  az  Úr, és  meghívja őket,  de  most már  egy  új
  feladatra, arra, hogy feltámadásának hirdetőivé váljanak és  emberhalászok
  legyenek.
  A feltámadottal  való találkozás  a mi  életünket is  megváltoztatja.  Nem
  élhetünk tovább úgy, mintha  nem történt volna  semmi. Krisztus minket  is
  emberhalászatra és a feltámadás örömhírének továbbadására hív.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és  kicsinységem
  tudatában  hálát  adok  neked,   s  egész  lelkemmel  kérlek,   rendkívüli
  jóságodban  fogadd  jóakarattal  könyörgésemet:  hatalmaddal  űzd  el   az
  ellenséget  tetteimtől  és  cselekedeteimtől,  erősíts  engem  a   hitben,
  kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
  boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy Téged mindenkinél  és
  mindennél jobban szeresselek!
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom