2012. április 9., hétfő

Húsvéthétfő

A legnagyobb húsvéti öröm
2012. április 9. Húsvéthétfő

P. Ned Brown LC

Mt 28,8-15

Bevezető ima: Uram, Te vagy az élet forrása, mivel Te vagy maga az Élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodni a jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd.

Kérés: Uram, add, hogy szereteted megtapasztalása révén elnyerjem a tanúságtétel kegyelmét!

1. Meglátni a feltámadás fényét. Gondoljunk az asszonyokra a sírnál. Érezzük át szomorúságukat, amikor odaléptek a nyitott, üres sírhoz. Képzeljük el tépelődésüket, hogy hol lehet a holttest. Osztozzunk örömükben, mert a hitük, mint a mi hitünk is elvezet Urunk feltámadásának felismeréséhez. Valóban igaz! Valóban feltámadt! Alleluja! Közeledünk hozzá, lehajolunk, átöleljük Urunk lábát. Ő a mi erősségünk, világosságunk, szerelemünk. Ő a mi Urunk.

2. A szemlélődéstől a misszióig. A szemlélődésnek el kell vezetnie minket a misszionáláshoz. Ezt az utasítást adja Urunk a kiváltságos asszonyoknak: „Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.” Az Úr felhívja őket, hogy tiszteletadásuk után tegyenek tanúságot a világban, kezdve az apostoloknál. Ezek, a világ előtt jelentéktelen asszonyok az evangélium nélkülözhetetlen hirdetői lesznek. Miért? Nem társadalmi helyzetük vagy szerepük, hanem hitük és szeretetük miatt, ami által megélik és teljesítik a rájuk bízott küldetést. Az Úrhoz hűségesen hirdették a feltámadás örömhírét az apostoloknak és az egész világnak.

3. A hittel való engedelmesség által látni fogunk. Az Úr Jézus kéri az apostolokat, hogy kövessék utasítását: „menjenek… térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak”. Krisztus engedelmességet vár tőlünk ahhoz, hogy hittel meglássuk Őt és megtapasztaljuk feltámadását. Engedelmesség nélkül nem ismernénk fel. A sírnál levő őrök a főpapok utasításának engedelmeskedtek. Nem volt hitük, ezért nem is hitték azt, amit láttak, így nem is adtak tiszteletet. Mindnyájan engedelmeskedünk valakinek, de csak a Krisztus iránti engedelmesség vezet az életet adó hithez: „Aki hisz a Fiúban, az örökké él.” (Jn 3,36)

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, köszönöm az időt, amit veled tölthettem imádságban és feltámadásodról való elmélkedésben. Segíts, hogy hitemben növekedjek és éretté váljak! E nélkül elvesztem. E nélkül nem látlak, és ha nem látlak, hogyan kövesselek? Bízom benned és az örök élet ígéretében.

Elhatározás: Erőfeszítést teszek, hogy ma mindenkiről jót mondjak, különösen azokról, akikkel nem értek egyet.

A pápa imaszándéka 2012. április hónapra:
Hivatások: Hogy sok fiatal tudja elfogadni Krisztus hívását arra, hogy kövesse Őt a papságban és a szerzetesi életben.
Krisztus, remény az afrikaiaknak: Hogy a feltámadott Krisztus biztos remény jele legyen az afrikai földrészen élő férfiak és nők számára.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom