2012. április 9., hétfő

Húsvéthétfő

2012. április 9. - Húsvéthétfő


  Az  asszonyok  gyorsan  elsiettek  a  sírtól.  Remegve,  de  nagy  örömmel
  futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre  Jézus
  jött  velük  szemben,  és  megszólította  őket:  „Üdv  nektek!”  Ők  pedig
  odasiettek hozzá, leborultak  előtte, és átkarolták  a lábát. Ekkor  Jézus
  így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek,
  hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem.”
  Még úton  voltak, amikor  néhány  őr bement  a  városba, és  jelentette  a
  főpapoknak a történteket. Ezek a  vénekkel együtt tanácsot tartottak.  Úgy
  határoztak, hogy  sok  pénzt  adnak a  katonáknak,  és  meghagyják  nekik:
  „Mondjátok  azt,  hogy  éjnek  idején,  amíg  mi  aludtunk,  odajöttek   a
  tanítványai,  és  ellopták  a  holttestet.  Ha  tudomást  szerez  róla   a
  helytartó,  mi  majd   megnyugtatjuk,  és   kimentünk  benneteket.”   Azok
  elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy meghagyták nekik. Ez a  szóbeszéd
  mind a mai napig el van terjedve a zsidók között.
  Mt 28,8-15

  Elmélkedés:


  A  mai  evangélium  két  különböző   találkozást  ír  le.  Az  elsőben   a
  húsvétvasárnap reggel a sírhoz  igyekvő asszonyok találkoznak a  feltámadt
  Krisztussal,  aki  arra  kéri  őket,  hogy  vigyék  hírül  feltámadását  a
  tanítványoknak. A  második  esetben  a sírt  őrző  katonák  találkoznak  a
  főtanács tagjaival, akik azt kérik tőlük, hogy mondják azt, hogy elaludtak
  és közben a tanítványok ellopták Jézus holttestét.
  Máté evangélista tehát  két lehetséges  magyarázatot ad  arra, hogy  miért
  üres Jézus sírja és az olvasókra, azaz ránk bízza a döntést, hogy melyiket
  hisszük el.  A két,  egymásnak ellentmondó  vélemény közül  csak az  egyik
  lehet igaz.  Hiszek-e Jézus  feltámadásában?  A találkozás  hitet  ébreszt
  bennem.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Urunk, Jézus Krisztus, te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.  A
  legmélyebb  magány  örvényében  most  és  mindenkor  szereteted  elrejtett
  hatalma  lakik,   s   titkaid   közepette   a   megváltottak   allelujáját
  énekelhetjük. Add meg nekünk a  hit alázatos egyszerűségét, mely nem  hagy
  tévelyegni minket,  s ha  a sötétség  és az  elhagyatottság óráiba  hívsz,
  amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, amikor ügyed
  halálküzdelmet vív, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,  elegendő
  fényt,  hogy  másoknak  is  fény  lehessünk,  azoknak,  akik  még   jobban
  rászorulnak  erre.  Hadd  világítson  be  húsvéti  örömöd  titka,  mint  a
  hajnalfény, napjainkba, hadd legyünk  igazán húsvéti emberek a  történelem
  nagyszombatjain. Add, hogy a világos és  a sötét napokban egyaránt, a  mai
  időkben is, vidáman járjuk utunkat, eljövendő dicsőséged felé.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom