2012. április 17., kedd

Húsvéti idő, 2. hét Kedd

Húsvéti idő, 2. hét Kedd

Feltámadása után Jézus kiárasztotta a tanítványokra a Szentlelket, majd küldetést adott nekik, hogy hirdessék az evangéliumot a föld végső határáig. Máté a zsidókhoz szólt, míg Péter és Pál Rómában hirdették Krisztust. Vértanúhaláluk után Pál tanítását Lukács, Péterét Márk rögzítette írásban. A mai szentleckében is ott látjuk Márkot Péter oldalán. Legyetek alázatosak, józanok, és virrasszatok – hallotta Pétertől, és megőrizte, amit mondott. Szent Márk evangéliumát Jézus mennybemenetelével zárja: „Felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján.” Beteljesültek az ószövetségi próféciák, valóra vált a 109. zsoltár jövendölése: „Így szól az Úr az én Uramhoz: ülj a jobbomra, míg ellenségeidet lábad alá vetem.” Jézus győzedelmeskedett a halálon, megtörte a sátán uralmát. (Adoremus 2006.)
További gondolatok... 

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom