2012. április 30., hétfő

Húsvéti idő, 4. hét Hétfő

Húsvéti idő, 4. hét Hétfő

ApCsel 11, 1-18Isten a pogányoknak is megadta a bűnbánatot az életre.
Jn 10, 11-18
Én vagyok a jó pásztor
Isten minden embert üdvözíteni akar. Krisztus keresztáldozata az egész világ bűneiért hozott áldozat. Feltámadásában minden embernek megadta az üdvösség zálogát. A Szentlélek kiáradása minden embert Krisztusba akart kapcsolni.

Krisztus keresztáldozata az egész világ bűneiért hozott áldozat. Feltámadásában minden embernek megadta az üdvösség zálogát. A Szentlélek kiáradása minden embert Krisztusba akart kapcsolni.

forrás. Magvető lista 2003
Jn 10,1 - 10.

Ma sokan vallják magukat pásztornak. Gondoljunk csak a sok szektára, illetve a százat jóval meghaladó bejegyzett ún. egyházra. Sokan vannak tehát, akik jogot formálnak arra, hogy ők legyenek a vezetők, rájuk hallgassanak az emberek. És ennek érdekében bármilyen eszközt készek bevetni. Különféle trükkökkel próbálják megszerezni az emberek bizalmát, próbálnak felettük hatalmat gyakorolni.
Jézus azonban már kétezer évvel ezelőtt megmondta, csak az a pásztor, aki az ajtón megy be. Aki nem különféle csalafintaságokat alkalmaz az emberek megnyerése céljából, hanem pusztán csak teszi a dolgát; azaz hirdeti az evangéliumot "akár alkalmas, akár alkalmatlan". A jó pásztor ugyanis nem becserkészni, megszerezni akarja a nyáj juhait, hanem szolgálni. Hiszen Jézus is azért jött, hogy Ő szolgáljon. A jó pásztor egyik legfőbb ismérve tehát a szolgálatkészség. Az, amikor nem a saját dolgait akarja érvényre juttatni, hanem csak a rábízottak javát keresi (néha még azok ellenállásával vagy akaratával szemben is).
Melletted is ott van egy jó pásztor, csak fel kell ismerned! Nézd meg kit, és hogyan szolgál! Nézd meg önmagát adja e, és az evangéliumot hirdeti e! Aztán - KÖVESD ŐT!

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom