2012. április 20., péntek

Húsvéti idő második hete – péntek

Krisztus valódi követői
2012. április 20. Húsvéti idő második hete – péntek

P. Jason Wallace LC

Mindezek után Jézus Galilea, azaz Tibériás tengerén túlra ment. Nagy sokaság követte őt, mert látták a jeleket, amelyeket a betegeken művelt. Jézus fölment a hegyre, és leült ott tanítványaival. Közel volt a Húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, megkérdezte Fülöptől: ,,Honnan veszünk kenyeret, hogy ehessenek?'' Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar tenni. Fülöp azt felelte neki: ,,Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindegyiknek csak valami kevés jusson.'' A tanítványok egyike, András, Simon Péter testvére így szólt: ,,Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala. De mi ez ennyinek?'' Jézus erre azt mondta: ,,Telepítsétek le az embereket!'' Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezren. Jézus pedig fogta a kenyereket, hálát adott, és szétosztotta a letelepülteknek. Ugyanígy a halakból is adott, amennyit akartak. Miután jóllaktak, azt mondta tanítványainak: ,,Szedjétek föl a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen!'' Összeszedték tehát, és az öt árpakenyér darabjaiból, ami megmaradt az étkezők után, tizenkét kosarat töltöttek meg. Az emberek pedig, látva a jelet, amelyet művelt, azt mondták: ,,Bizonyára ez az a próféta, aki eljön a világra!'' Amikor Jézus észrevette, hogy arra készülnek, hogy megragadják és királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül.

Bevezető imádság: Uram, hiszek benned. Oly sok minden és oly sok mindenki segített nekem, hogy jobban megismerjelek és szeresselek! Remélem, megadod nekem az élő hit kegyelmét, amely mindent élővé tesz, amit mondok, gondolok vagy cselekszem. Szeretettel eltelve akarom teljesíteni a küldetést, melyet rám bízol.

Kérés: Uram, áraszd rám kegyelmedet, hogy kereshesselek, de ne a csodáid miatt, hanem irántad való barátságból!

1. Követték Őt, mert látták a csodákat, amiket végbevitt. A csodák és jelek, melyeket Krisztus művelt, nagyon megragadták a tömeget. Nem tudjuk, hogy vajon már hittek is benne, de azt igen, hogy látták: ez egy szeretetreméltó, jószívű ember. Gyakran ez a nyitja annak, ahogy rávehetünk másokat arra, hogy kövessék Krisztust – valamivel fel kell keltenünk érdeklődésüket és kíváncsiságukat. Néha azzal keltjük fel az érdeklődésüket, ha megoldást találunk a bajukra. Biztos vagyok benne, hogy sokan kezdtek hinni Krisztusban és követték Őt, mikor azon a csodálatos napon a Galileai tó partján enni adott nekik. Mi is feltehetnénk magunknak a kérdést: viselkedésünkkel motiválni tudunk-e másokat arra, hogy többet megtudjanak arról, ami olyan boldoggá tesz minket.

2. Leült tanítványaival. Jézus eltölt legközelebbi követőivel néhány bensőséges pillanatot, hogy tanítsa őket és megmutassa nekik azokat az erényeket, melyekre szükségük van. Hányszor segített Jézus nekem is és küldött valakit, aki megtanította azokat az erényeket, melyekre szükségem volt: szüleimet, egy tanárt, barátot vagy talán egy teljesen idegent. Krisztus keresztezi a mi utunkat, hogy megtanítson minket az Ő útjára – így vissza tudunk fordulni és üzenetét másoknak is továbbadjuk.

3. Az ima által megerősödni. Jézus visszavonult a hegyre, egészen egyedül. Gyakran látjuk, hogy Krisztus imádkozik. Néha akkor, mielőtt elindul, hogy másokat szolgáljon, máskor egy munkával és apostolkodással teli fárasztó nap után húzódik vissza imádkozni. Ezzel megmutatja nekünk, hogy aktív életünknek belső, lelki életünkből kell fakadnia és táplálkoznia. Arra tanít minket, hogy forduljunk az Atyához és imádkozzunk Hozzá úgy, ahogy egy gyermek fordul szeretett édesapjához. Istennel mély barátságban kell összefonódnunk, hogy munkánk gyümölcsöt teremjen. Ez mély bensőségességet teremt bennünk s így Isten az egész nap folyamán jelen van szívünk legmélyén.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, Te minden bajban lévő emberhez odafordulsz, és arra hívsz minket, hogy egyre odaadóbban kövessünk téged. Add, hogy szereteted szépsége magához vonzza szívemet és értelmemet, s így egyre jobban akarjalak követni! Legyen minden tevékenységem belső életem következménye és gyümölcse!

Elhatározás: Mielőtt ma valami fontos dologba kezdek, megkérem a szívemben és értelmemben lakozó Istent, hogy töltse el ezt a tevékenységemet Krisztus szeretetével.

Erdő Péter bíboros atya 2012. áprilisi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy húsvét ünnepe erősítse Istenbe vetett bizalmunkat és egymás iránti szeretetünket, mert Krisztus mindnyájunkért meghalt és mindenkit az örök boldogságra hív.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom