2012. március 31., szombat

Nagyböjt ötödik hete - szombat

Keresztútjárás az Andrássy úton – Keresztút az életért az új evangelizáció évében
Szeretettel várunk MA március 31-én szombat délután erre a tanúságtételre.
Találkozó az Oktogonnál 14.45-kor. Kezdés 15 órakor.
Utána szabadtéri szentmise a Hősök terén, amelyet dr. Székely János püspök mutat be.
További részletek: www.regnumchristi.hu


Dönteni az egyik oldal mellett
2012. március 31. Nagyböjt ötödik hete - szombat
P. James Larson

Jn 11,45-56
Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. De néhányan közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, hogy Jézus mi mindent cselekedett. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és azt mondták: „Mit csináljunk? Ez az ember ugyanis sok csodajelet művel. Ha hagyjuk ezt neki, mindnyájan hinni fognak benne. Akkor eljönnek a rómaiak, és elpusztítják országunkat és nemzetünket.” Egyikük pedig, Kaifás, aki abban az esztendőben főpap volt, azt mondta nekik: „Ti nem tudtok semmit, s arra sem gondoltok, hogy jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, mint ha az egész nemzet elveszik!” Ezt pedig nem magától mondta, hanem, főpap lévén abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a nemzetért, és nemcsak a nemzetért, hanem hogy az Isten szétszórt gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól tehát elhatározták, hogy megölik őt. Ezért Jézus már nem járt nyilvánosan a zsidók közt. Elment onnan a puszta melletti vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival együtt. Közel volt a zsidók Pászkája, és vidékről sokan mentek föl Jeruzsálembe Húsvét előtt, hogy megszenteljék magukat. Keresték Jézust, és a templomban azt mondogatták egymásnak: „Mit gondoltok? Vajon eljön-e az ünnepre?” A főpapok és a farizeusok ugyanis ekkor már kiadták a rendeletet, hogy aki tud valamit Jézus tartózkodási helyéről, jelentse, hogy elfoghassák őt.

Bevezető ima: Mennyei Atyám, hiszem, hogy mindig megváltásunkat tartod szem előtt. Bár engednénk magunkban mindig cselekedni Téged.

Kérés: Segíts Uram, hogy képes legyek a Te akaratodat saját szándékom és terveim elé helyezni!

1. Az egyik oldal és a másik oldal. A mai evangéliumban a reakciókról olvashatunk, amelyeket Lázár feltámasztása váltott ki. A csoda néhány szemtanúja hitt Jézusban, de mások nem, sőt olajat öntve a tűzre, felkeresték Jézus ellenségeit, indokot szolgáltatva a halálra ítéléséhez. Itt látjuk, hogyan működik az ember szabadsága. Isten felülről jövő tettei arra sarkallnak minket, hogy valamelyik oldalra álljunk. Melyik oldalra állok én, amikor Isten munkálkodását észlelem lelkiismeretem hangján keresztül, vagy mások életén keresztül? Megerősödöm Krisztusba vetett hitemben?

2. Háziasított Jahve. Miért ellenzik Jézus tanítását és tetteit a farizeusok? Néhány választ képzelhetünk csak el. Egyfelől felfoghatjuk az ember természetes reakciójaként irányítással szemben, legyenek akár lelki dolgok. A vallási vezetők Krisztus idejében, kétség kívül az ősapák által adott hit letéteményeseinek tartották magukat. De úgy tűnik a hit őrzése lassan irányítássá, hatalmi pozícióvá alakult. Kevésbé érdekelte őket Jézus legitimitása, üzenete és küldetése, inkább foglalkoztatta őket, hogy miként tartsák fönn a vallási és politikai rendet. Isten tervébe azonban ez is benne foglaltatott. Visszautasításuk arra vezetett, hogy Jézusnak meg kell halnia a nemzetért, és nem csak a nemzetért, hanem azért, hogy egybegyűjtse Isten szétszéledt gyermekeit. Mennyire írom felül Isten működését az én életemben? Észreveszem, hogy működése előnyömre válhat lelkileg, ha hittel közelítem meg?

3. Hadd legyen. Csak elképzelni tudjuk Jézus gondolatait és érzelmeit, amikor látta, hogy a szenvedéséhez és halálához vezető események elindultak, amiről mindig is tudott. Ahelyett, hogy ellenkezett volna Atyja akaratával, Krisztus fegyelmezetten tűrte, ahogyan a feszültség nőtt körülötte. Teljesen eltökélt volt Isten akaratának teljesítésében. Jézus megtanít minket arra a bölcsességre, hogy hagyjuk azokat a körülményeket, amelyek Isten akaratának a beteljesedéséhez vezetnek. Arra tanít, hogy teljes bizalommal és nyugalommal fogadjuk el az isteni szándékot, függetlenül attól, hogy az milyen nehéz a számunkra.

Beszélgetés Krisztussal:
Te tudod Uram, hogy mi a legjobb nekem,
Mert Atyám vagy,
Határtalanul jó,
Lehajolsz hozzám, elfogadod panaszkodásomat,
Buzgalommal adod nekem Fiad testét
Ami mindig velünk van az Oltáriszentségben.

Elhatározás: Ma hittel elfogadom, amit nem irányíthatok, vagy nem szabad irányítanom.


Erdő Péter bíboros atya 2012. márciusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítségével az új evangelizáció eljuttassa Krisztus örömhírét minden emberhez.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom