2012. március 31., szombat

Nagyböjt ötödik hete - szombat


2012. március 31. - Szombat


  Lázár feltámasztása után a  Mártához és Máriához  jött zsidók közül  sokan
  hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban  elmentek
  a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és  a
  farizeusok összehívták a főtanácsot, és  így tanakodtak: „Mit tegyünk?  Ez
  az ember sok csodát művel. Ha engedjük, hogy folytassa, mindnyájan hisznek
  majd benne.  Aztán  jönnek a  rómaiak,  és elpusztítják  szentélyünket  és
  népünket.” Közülük az egyik,  Kaifás, aki abban az  évben főpap volt,  ezt
  mondta nekik: „Ti nem  tudtok semmit. Gondoljátok csak  meg: jobb, ha  egy
  ember hal meg a népért, minthogy az egész nemzet elpusztuljon!” Ezt  pedig
  nem  magától  mondta,  hanem  mint  annak  az  évnek  főpapja  prófétaként
  megjövendölte, hogy Jézus a népért hal  meg; sőt, nemcsak a népért,  hanem
  hogy egybegyűjtse Isten  szétszóródott gyermekeit. Attól  a naptól  kezdve
  megegyeztek abban,  hogy megölik  őt. Ezért  Jézus nem  mutatkozott  többé
  nyilvánosan a  zsidók  előtt,  hanem  visszavonult  a  pusztaság  melletti
  vidékre, egy  Efraim nevű  helységbe, és  ott tartózkodott  tanítványaival
  együtt. Közeledett  a zsidók  húsvétja. A  vidékről már  az ünnepek  előtt
  sokan felzarándokoltak Jeruzsálembe, hogy megszentelődjenek. Ezek keresték
  Jézust, és még a templomban is beszélgettek róla: „Mit gondoltok,  eljön-e
  az ünnepre?”  A  főpapok és  a  farizeusok  ugyanis ekkor  már  kiadták  a
  rendeletet, hogy aki  tud valamit Jézus  tartózkodási helyéről,  jelentse,
  hogy elfoghassák őt.
  Jn 11,45-57

  Elmélkedés:


  A főtanács üléséről tudósít az evangélium. A vallási vezetők  elhatározzák
  Jézus halálát. A tanácskozást és a döntést két dolog előzte meg.  Egyrészt
  Jézus azon kijelentései, amelyek  szerint ő az  Isten Fia, másrészt  Lázár
  feltámasztása.   Mindkettő   esetében   megtalálhatjuk   az    evangélista
  megjegyzését, hogy  tanítását  hallva  és a  halott  feltámasztását  látva
  „sokan hittek Jézusban”. Ne gondoljuk azt, hogy a főtanács tagjai  számára
  a halálos  ítélet meghozatala  volt az  egyetlen lehetőség.  Hiszen  Jézus
  tanítását  ők   is   többen   személyesen   hallották,   s   talán   Lázár
  feltámasztásáról is nem csupán  hallomásból értesültek, hanem egyesek  ott
  is lehettek  a  történteknél.  Tehát lehetőségük  lett  volna  arra,  hogy
  higgyenek! Higgyenek Jézus szavainak, és higgyenek tetteinek, a  csodáknak
  és a halottak feltámasztásának!  Ők mégsem a  hit útját választják,  hanem
  politikai síkra terelik  a kérdést  azzal, hogy Jézus  a nép  lázítójaként
  kezelik. Inkább ő  haljon meg  egyedül, minthogy  lázadás törjön  ki, s  a
  rómaiak  az  egész  népet  elpusztítsák  egy  lázadás  leverésével.  Jézus
  tanítását én is ismerem, s tudom, hogy szenvedésével és halálával  mekkora
  áldozatot vállalt értem.  Előttem is  több lehetőség áll.  Akarom-e a  hit
  útját választani?
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz  utunk.
  Töltsd el szívünket életadó  Lelkeddel, itass át  és végy birtokba  minket
  oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen.  Ragyogj
  át rajtunk, és úgy  élj bennünk, hogy mindenki,  akivel találkozunk, a  Te
  jelenlétedet érezze  meg általunk.  Többé már  ne minket  lássanak,  hanem
  egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan  Te
  ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom