2012. március 31., szombat

Nagyböjti idő, 5. hét Szombat

Nagyböjti idő, 5. hét Szombat

Ez 37, 21-28 Az én népem lesznek, én meg az ő Istenük leszek.
Jn 11, 45-47 Sokan hittek Jézusban, mert láttak, amit tett.

A Jó Pásztor egységben tartja nyáját és a távollevőkre is gondja van. Azt szeretné, ha egy akol lenne, és egy nyáj. Jézus, a Jó Pásztor mindnyájunkat egybe akar gyűjteni, még akkor is, ha ez életébe kerül. Példaképe mindazoknak, akik felelősséggel tartoznak a rájuk bízottakért: szülök, papok, pedagógusok, közéleti vezetők…

Isten terveiben Jézus halála végtelen horderejű és távlatú esemény volt: ettől függ Izrael lelki megszabadulása, és minden nemzeté, Isten minden gyermekéé szerte a világban. Ezekiel próféta jövendölése Krisztus áldozatában valósul meg teljesen. Krisztus vérében minden ember megtisztul a bűntől, és megpecsételődik Isten és ember között az új és örök szövetség.
forrás: magvető lista 2003
Nagyböjt V. hét, szombat

Jn 11,45-57

"...jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintsem hogy az egész nép elpusztuljon ..."

Milyen különösen hangzik ma Kaifás szava. Ma, amikor egyáltalán 'nem szokás' áldozatot hozni másokért, főleg nem önként és díjmentesen. Ma, amikor a 'mert megérdemlem' a sikk és nem a 'te megérdemled'.
Furcsa egy nézet. Vagy nem is annyira furcsa? Hiszen nagyon is bele illik mai világunkba! Mentsük, ami menthető! Dobjuk oda ezt a 'prófétát' a rómaiak cirkuszi arénájába! Így lecsillapítjuk a 'fenevadat', s mellesleg mi is jól járunk, hiszen eltűnik ez a számunkra kellemetlen figura.
Ez nagyon is mai gondolkodás! Csak hát "az Isten egyenesen ír görbe vonalakon"! Lehet, hogy nagyon is emberi gondolkodás volt Kaifás szava, meg a mai sikerorientáltság. Ám az Isten, az Atya éppen ezeket az emberi gondolkodásmódokat használja fel arra, hogy "akinek van füle, hallja meg" a szavak mögött megbúvó isteni figyelmeztetést, prófétai szót. Mert aki hallgat a Lélek szavára, az mindig is kihallja a világ zajából a neki, közvetlenül szóló isteni üzenetet: merj másokért adott áldozat lenni!
- km -

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom