2012. április 2., hétfő

Nagyhétfő


2012. április 2. - Nagyhétfő


  Hat nappal húsvét előtt  Jézus Betániába ment. Itt  élt Lázár, akit  Jézus
  feltámasztott a  halálból. Vacsorát  rendeztek Jézus  tiszteletére.  Márta
  felszolgált, Lázár pedig ott ült  Jézussal a vendégek között. Mária  pedig
  vett egy font  illatos, drága  nárduszolajat, megkente  vele Jézus  lábát,
  majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai
  közül az  egyik, aki  elárulni készült  őt, a  karióti Júdás,  megszólalt:
  „Miért nem  adtuk  el ezt  a  kenetet  háromszáz dénárért,  és  miért  nem
  osztottuk szét a szegények között?”  Ezt azonban nem azért mondta,  mintha
  gondja lett  volna a  szegényekre, hanem  mert tolvaj  volt: ő  kezelte  a
  pénzt, és az adományokat ellopkodta.  Jézus azt mondta neki: „Hagyd  békén
  őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig lesznek veletek,
  én azonban nem  leszek mindig  veletek.” A zsidók  közül sokan  megtudták,
  hogy Jézus Betániában van,  és odamentek nemcsak  Jézus miatt, hanem  hogy
  lássák  Lázárt,   akit  feltámasztott   a   halálból.  Ekkor   a   főpapok
  elhatározták, hogy Lázárt is  megölik, mivel miatta  a zsidók közül  sokan
  hittek Jézusban.
  Jn 12,1-11

  Elmélkedés:

  János  evangélista  a  betániai   vacsorával  kezdi  Jézus   szenvedésének
  történetét. Az étkezés közben  Mária drága olajjal keni  meg az Úr  lábát,
  amely cselekedetet Jézus még Júdás rosszallása ellenére is megenged. Mária
  és Júdás két  ellentétes jellemét mutatja  be a történet.  Mária tette  az
  igazi tanítványságból  fakadó  szeretet  és barátság  cselekedete.  Ő  nem
  sajnál semmit az Úrtól, s ezért nem fontos számára, hogy mennyire drága  a
  nárduszolaj. Júdás  viszont, az  áruló tanítvány,  hamis módon  úgy  tesz,
  mintha a szegényeket akarná segíteni a kenet árából. De nem a szegényekkel
  törődik, s neki nem Jézus a fontos,  hanem önmaga és az, hogy lophasson  a
  pénzből. Én milyen tanítványa vagyok Jézusnak?
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:


  Krisztusunk, aki  elfogadod a  keresztet az  emberek kezéből,  hogy  Isten
  embereket üdvözítő  szeretetének jelévé  tedd, add  meg nekünk  és  korunk
  minden emberének,  hogy higgyünk  e határtalan  szeretetben, s  átadván  a
  kereszt jelét az új évezrednek, a megváltás hiteles tanúi lehessünk.
  Boldog II. János Pál pápa
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom