2012. április 23., hétfő

Szent Adalbert püspök és vértanú

  2012. április 23. - Hétfő


  A csodálatos kenyérszaporítás  utáni napon a  Genezáreti-tó túlsó  partján
  maradt népnek eszébe jutott,  hogy csak egy bárka  volt ott. Tudták,  hogy
  Jézus nem  szállt a  bárkába tanítványaival;  tanítványai ugyanis  egyedül
  hajóztak el. Közben Tibériásból több bárka  jött a hely közelébe, ahol  az
  Úrtól megáldott kenyeret ették. Amikor tehát a nép nem találta Jézust, sem
  a  tanítványait,   bárkába  szálltak,   és  elmentek   Kafarnaumba,   hogy
  megkeressék Jézust. Amikor  a tó túlsó  partján megtalálták,  megkérdezték
  tőle: „Mester, mikor jöttél ide?” „Bizony, bizony, mondom nektek – felelte
  Jézus –,  nem azért  kerestetek, mert  csodajeleket láttatok,  hanem  mert
  ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely
  megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az  Emberfia
  adja nektek, – őt ugyanis az Atya igazolta.” Erre megkérdezték tőle:  „Mit
  tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” „Istennek az tetszik –
  válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.”
  Jn 6,22-29

  Elmélkedés:

  Mit tegyünk,  hogy Istennek  tetsző dolgokat  cselekedjünk? –  kérdezik  a
  csodálatos kenyérszaporítás után az emberek Jézustól. A kérdésre azért tud
  Jézus hiteles választ adni, mert ő is mindig keresi az Atya tetszését,  és
  akaratának  megfelelően  cselekszik.  Érdemes  odafigyelnünk  az   emberek
  fejlődésére. Először  a csodát  tevő Jézust  keresik és  a kenyeret,  majd
  pedig eljutnak arra, hogy Isten akaratát keressék. E lépcsőfokokat  nekünk
  is érdemes megtennünk. Ha megtaláljuk Jézust, az ő tanítása és életpéldája
  megmutatja nekünk,  hogy miként  tudhatjuk  meg Isten  velünk  kapcsolatos
  szándékát és hogyan  valósíthatjuk meg életünkben  szándékait. A  Jézusban
  való hit útján elindulva és Ővele járva eljuthatunk mennyei Atyánkhoz.
  © Horváth István Sándor
 
 

  Imádság:

  Istenünk, add, hogy  készségesek legyünk  befogadni az  életet. Add,  hogy
  legyen bennünk erő,  hogy fölemeljük fejünket,  és föltekintsünk  Jézusra,
  akit értünk szegeztek keresztre.  Add, hogy ne  vesszünk el a  hétköznapok
  gondjaiban,  hanem   vegyük  észre   az  odafönn-valókat.   Add,  hogy   a
  világosságban járjunk,  ne  pedig bűneink  sötétségében.  Köszönjük,  hogy
  Fiadban, Jézus  Krisztusban az  igazi Világosság  jött közénk.  Add,  hogy
  fölismerjük Őt, Neki szolgáljunk, ne pedig bálványoknak. Add, hogy  mindig
  úgy járhassuk életünk útját, hogy sose veszítsük szemünk elől: egyedül  Te
  vagy az Úr, a mi Istenünk.
______________________________

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom